Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song | "Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi"

Mga Video ng mga Himno 1214  2019-07-28

Tagalog Christian Song | "Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi"

I

Ang awtoridad ng Diyos ay natatangi;

ito'y espesyal Niyang pagpapahayag at diwa,

na walang ibang may'ron, nilalang man o hindi.

Ang Maylalang lang ang may gan'tong awtoridad,

Diyos na Natatangi ang may gan'tong diwa.

Nilikha ng Diyos ang lahat,

hawak Niya ang dominyon sa lahat.

Kinokontrol Niya'y di lang ilang planeta,

di lang ilang bahagi ng sangnilikha o sangkatauhan.

Ngunit hawak Niya ang lahat

sa Kanyang makapangyarihang mga kamay,

malaki man o maliit, nakikita o hindi,

mula sa mga tala hanggang sa maliliit na selula,

at lahat ng nilalang na umiiral sa ibang mga anyo.

Ito ang talagang ibig sabihin ng "lahat" na kinokontrol ng Diyos.

II

Ang awtoridad ng Diyos ay tila mahirap maarok,

ngunit ito'y di mahirap unawain.

Ito'y nasa tao, bawat minuto't bawat araw,

nakikita't nararamdaman ng tao ga'no katunay ito.

Ang katunayang ito'y nagpapatunay

na ang kapangyarihan ng Diyos ay nariyan;

ito'y nagpapaunawa sa tao na Diyos lamang

ang may gan'tong kapangyarihan.

Nilikha ng Diyos ang lahat,

hawak Niya ang dominyon sa lahat.

Kinokontrol Niya'y di lang ilang planeta,

di lang ilang bahagi ng sangnilikha o sangkatauhan.

Ngunit hawak Niya'ng lahat

sa Kanyang makapangyarihang mga kamay,

malaki man o maliit, nakikita o hindi,

mula sa mga tala hanggang sa maliliit na selula,

at lahat ng nilalang na umiiral sa ibang mga anyo.

Ito ang tiyak na ibig sabihin ng "lahat" na kinokontrol ng Diyos.

Ito ang kaharian kung sa'n ginagamit

ng Diyos ang kapangyarihan Niya,

ang saklaw ng Kaniyang paghahari.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.