Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pinahahalagahan ng Diyos ay ang Puso ng Tao"

Mga Video ng mga Himno 4  2020-02-12

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pinahahalagahan ng Diyos ay ang Puso ng Tao"

Kapag tinatanggap ng sinuman ang ipinagkakatiwala ng Diyos,

may pamantayan ang Diyos para sa tao,

kung mabuti o masama man ang kilos ng sinuman,

kung sinusunod ng tao o natutugunan ang kagustuhan ng Diyos, kung marapat man ang pagkilos n'ya.

Tumitingin ang Diyos sa puso ng tao upang matagpuan pagsunod nila,

ang kagustuhang pasayahin ang Diyos sa kanilang puso, sa kanilang puso.

Isinasaalang-alang ng Diyos ang puso ng tao, di paimbabaw nilang pagkilos.

Di kailangang pagpalain N'ya sinuman dahil lang kumikilos sila.

Sa ganitong paraan hindi nauunawaan ng mga tao ang Diyos!

Tumitingin ang Diyos sa puso ng tao upang matagpuan pagsunod nila,

ang kagustuhang pasayahin ang Diyos sa kanilang puso, sa puso nila, sa puso nila.

Hindi lang Siya tumitingin sa kahihinatnan, mas pinapahalagahan ang puso ng tao,

saloobin ng tao, sa pag-unlad ng mga bagay, oo nga~

Tumitingin ang Diyos sa puso ng tao upang matagpuan pagsunod nila,

ang kagustuhan na pasayahin ang Diyos sa kanilang puso,

sa puso nila, sa puso nila, sa puso nila.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.