Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Umaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang Sangkatauhan"

Mga Video ng mga Himno 38  2020-02-27

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Umaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang Sangkatauhan"

I

Mula nang nilikha Niya ang tao sa simula,

naghangad ang Diyos ng 'sang grupo,

'sang grupo ng mga mananagumpay,

'sang grupo na lalakad kasama Niya at kayang umintindi,

umunawa, makaalam ng Kanyang disposisyon.

'Di alintana kung gaano pa Siya katagal maghihintay,

'di alintana kung gaano kahirap ang daang haharapin,

gaano man kalayo ang mga hinahangad Niyang layunin,

'di nagbago o sumuko ang Diyos sa mga inaasahan Niya sa tao.

Itong hiling ng Diyos ay 'di nagbago kailanman.

Itong hiling ng Diyos ay nananatiling pareho.

Itong hiling ng Diyos ay 'di nagbago kailanman.

Itong hiling ng Diyos,

itong hiling ng Diyos ay 'di kukupas kailanman.

II

Mula nang nilikha Niya ang tao sa simula,

naghangad ang Diyos ng 'sang grupo,

'sang grupo ng mga mananagumpay,

'sang grupo na lalakad kasama Niya at kayang umintindi,

umunawa, makaalam ng Kanyang disposisyon.

'Di alintana kung gaano pa Siya katagal maghihintay,

'di alintana kung gaano kahirap ang daang haharapin,

gaano man kalayo ang mga hinahangad Niyang layunin,

'di nagbago o sumuko ang Diyos sa mga inaasahan Niya sa tao.

Itong hiling ng Diyos ay 'di nagbago kailanman.

Itong hiling ng Diyos ay nananatiling pareho.

Itong hiling ng Diyos ay 'di nagbago kailanman.

Itong hiling ng Diyos,

itong hiling ng Diyos ay 'di kukupas kailanman.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger