"Napakagandang Tinig" - Ang Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw ang Kaligtasan para sa Tao (Clip 5/5)

Mga Movie Clip 1707  2018-08-21
Panoorin ang Buong Pelikula

Binabasa ng ilang tao ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos at nakikita na may ilang malulupit na bagay na hatol ng sangkatauhan, at pagtuligsa at sumpa. Iniisip nila na kung hinahatulan at isinusumpa ng Diyos ang mga tao, hindi ba sila huhusgahan at parurusahan? Paano masasabi na ang ganitong klaseng paghatol ay para padalisayin at iligtas ang sangkatauhan? Ano ang wastong paraan ng pag-unawa sa paghatol ng Diyos sa mga huling araw? Tuklasin ang mga kasagutan sa video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger