Tagalog Christian Song | "Tinunaw ng Pag-ibig ng Diyos ang Aking Puso"


Naririnig ko ang Iyong mabait na tawag,

bumabalik ako sa Iyong harapan.

Sa Iyong mga salita naliliwanagan,

nakikita ko ang aking katiwalian.


I

Madalas akong malamig sa Iyo, sinaktan at pinalungkot Ka,

matigas ang puso, nagrebelde, iniwan Kang mag-isa.

Bakit ang Iyong pagmamahal sa tao ay nasuklian ng sakit?

Napopoot ako sa aking matigas na puso

at malalim na kasamaan.

Marumi, hindi karapat-dapat na makita Ka,

ng Iyong pagmamahal.

Ako'y isang mapanghimagsik na tao,

paano ko malalaman ang Iyong puso,

makita ang Iyong pagmamahal?

Ang Iyong pag-ibig ay totoong tunay,

malaki ang utang na loob ko sa'Yo.

Palaging kasama kita kapag ako'y kinastigo.

Sumasakit ang Iyong puso sa pag-ibig kapag ako'y nadalisay.

Kapag ako'y nalulungkot, Ikaw ay naroroon.

Pagkukulang ko'y binibigay Mo.

Hinaharap ko ang Iyong pag-ibig, nais ng puso kong mabasag.

Ang pag-ibig Mo'y tinunaw ang matigas kong puso,

at ngayon ako'y nagkakaroon na ng pagbabago ng puso.


II

Para kanino Ka nagiging tao at labis na napahiya?

Tinitiis Mo ang pagtanggi ng tao,

ngunit hindi Ka kailanman nagreklamo

sa kapanglawan ng buhay sa tao.

Ikaw ay nanggaling sa langit

ngunit walang lugar na mapahingaan ng Iyong ulo.

Hindi mo kailanman kinagagalak

ang mga makamundong kasiyahan.

Tahimik Mong ipinahahayag ang katotohanan,

upang iligtas ang tao at makuha ang kanilang mga puso.

Palaging kasama kita kapag ako'y kinastigo.

Sumasakit ang Iyong puso sa pag-ibig kapag ako'y nadalisay.

Kapag ako'y nalulungkot, Ikaw ay naroroon.

Pagkukulang ko'y binibigay Mo.

Hinaharap ko ang Iyong pag-ibig, nais ng puso kong mabasag.

Ang Pag-ibig Mo'y tinunaw ang matigas kong puso,

at ngayon ako'y nagkakaroon na ng pagbabago ng puso.


III

Paano ako makakapaghintay, patuloy na mag-antala?

Iingatan ko ang Iyong kalooban, suklian ang Iyong pag-ibig.

Tatanggapin ko ang pagdadalisay, titiisin ang sakit

at maging patotoo upang masiyahan Ka.

Ginising Mo ang puso ko upang magmahal

at mabuhay para sa'Yo.

Hahanapin ko ang katotohanan, mamuhay ayon sa Iyong salita.

Nais kong mahalin Ka at sundin Ka,

at magpapatotoo para sa Iyo magpakailanman.

Palaging kasama kita kapag ako'y kinastigo.

Sumasakit ang Iyong puso sa pag-ibig kapag ako'y nadalisay.

Kapag ako'y nalulungkot, Ikaw ay naroroon.

Pagkukulang ko'y binibigay Mo.

Hinaharap ko ang Iyong pag-ibig, nais ng puso kong mabasag.

Ang Pag-ibig Mo'y tinunaw ang matigas kong puso,

at ngayon ako'y nagkakaroon na ng pagbabago ng puso,

at ngayon ako'y nagkakaroon na ng pagbabago ng puso.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger