Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos ay Natatangi"

Mga Video ng mga Himno 1818  2018-11-26

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos ay Natatangi

I

Ang Diyos ay nagpapahayag ng matuwid na disposisyon

sa natatanging mga paraan at prinsipyo,

hindi nakokontrol ng mga tao, kaganapan o bagay.

At walang sinumang makapagpapabago

sa Kanyang mga ideya o kaisipan,

o makahihimok sa Kanyang sumubok ng ibang daan.

Ito ang natatanging matuwid na disposisyon ng Maylalang!

Kanyang matuwid na disposisyon!

II

Hinahatulan ng Diyos sa Kanyang matuwid na disposisyon

ang lahat ng gawa't kaisipan ng lahat ng nilikha.

At batay dito, Siya'y naglalabas ng poot o nagbibigay awa.

At hindi mababago ninuman ang Kanyang awa o poot.

At tanging ang diwa Niya ang magpapasiya sa landas na ito.

Ito ang natatanging matuwid na disposisyon ng Maylalang!

Kanyang matuwid na disposisyon!

III

Ang matuwid na disposisyon ng Diyos, banal at natatangi;

di nito kinukunsinti ang paglabag o pagdududa.

Walang anumang magtataglay nito,

nilalang o hindi-nilalang.

Ang poot ng Diyos ay banal; hindi ito maaaring magkasala.

Ang Kanyang awa ay gayundin ang kalikasang taglay.

Ito ang natatanging matuwid na disposisyon ng Maylalang!

Kanyang matuwid na disposisyon!

IV

Walang makahahalili sa Diyos sa Kanyang mga kilos,

nilalang o hindi-nilalang.

Ni hindi nila mawawasak ang Sodoma

o iligtas ang Ninive gaya ng ginawa ng Diyos.

Ito ang natatanging matuwid na disposisyon ng Maylalang!

Kanyang matuwid na disposisyon!

Kanyang matuwid na disposisyon!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.