Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song | "Nililigtas ng Diyos ang Sumasamba sa Kanya at Lumalayo sa Kasamaan"

Mga Video ng mga Himno 72  2020-02-05

Tagalog Christian Song | "Nililigtas ng Diyos ang Sumasamba sa Kanya at Lumalayo sa Kasamaan"

I

Sa panahon ni Noe, mga tao'y lumayo,

naging lubhang tiwali,

at pagpapala ng Diyos ay nawala,

di na inaaruga ng Diyos,

at naiwala Kanyang mga pangako.

Walang liwanag ng Diyos, sila'y sa kadiliman,

naging likas na mahalay,

pinabayaan sa kabuktutan.

II

Nahulog na sa kasalanan kaya

di na makatanggap ng pangako ng Diyos.

Di karapat-dapat makasaksi sa Kanyang mukha,

o kaya'y makarinig ng tinig Nya.

Sapagka't inabandona nila ang Diyos,

isinantabi ang Kanyang kaloob.

At kinalimutan ang Kanyang mga turo.

Ang kanilang puso'y lumihis papalayo.

Nawala nila lahat ng katwiran nila at pagkatao.

Naging ubod sila ng sama

kaya sila'y naging malapit sa kamatayan,

lalong lumayo sa daan tungo sa Diyos,

kaya't napasailalim sa Kanyang galit at kaparusahan.

III

Si Noe lang ang umiwas sa kasamaan

at sumamba sa Diyos,

kaya't narinig niya ang tinig ng Diyos,

at Kanyang mga tagubilin.

Kanyang ginawa ang arko ayon sa utos ng Diyos,

at tinipon ang lahat ng buhay na nilalang,

iba't ibang uri, katangian, at hugis.

Noong lahat ay naihanda na,

pinakawalan ng Diyos ang pagwasak sa mundo.

Si Noe at ang pitong miyembro ng kanyang pamilya

ang nanatiling buhay at nakaligtas.

Dahil sumamba s'ya kay Jehova

at umiwas sa masama.

Oo, sumamba s'ya kay Jehova at umiwas sa masama.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.