Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal

Mga Video ng mga Himno 1359  2017-07-12

Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal

I

Nilikha ng Diyos ang tao;

naging masama man ito o sumunod man sa Kanya,

Itinatanging nilikha,

pinakamamahal pa rin ng Diyos.

Ang tao'y 'di laruan para sa Kanya.

II

Diyos ang Tagapaglikha at ang tao'y Kanyang nilikha.

Tila iba ang hanay,

ngunit lahat ng gawa ng Diyos ay higit pa sa kanilang ugnayan.

Mahal ng Diyos ang tao, laging alaga't malasakit binibigay.

Walang kapaguran, Siya'y nagbibigay,

hindi ramdam ang kalabisan,

o na kailangan Niya ng pagkilala.

III

Di Niya dama pagligtas ng sangkatauhan,

tustusan sila at ibigay ang lahat

ay dakilang parangal sa kanila.

Ganyan lang ang Kanyang paraan,

Kanyang diwa, kung ano Siya't mayroon Siya,

Nagbibigay ng tahimik at walang ingay.

Kahit magkano pa ang nakukuha ng tao, hindi Siya humihingi ng pagkilala.

Ito'y natutukoy sa Kanyang diwa; Totoo sa kanyang disposisyon.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.