Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Ang Himno ng Salita ng Diyos | Siya Ang Ating Diyos

Mga Video ng mga Himno 2881  2017-07-11

Ang Himno ng Salita ng Diyos | Siya Ang Ating Diyos

I

Siya lang ang may alam ng ating iniisip.

Uri't diwa natin ay talos N'ya, tulad ng palad N'ya.

Tanging S'ya ang hukom sa taong tiwali at suwail.

Tanging S'ya ang magsasabi't gagawa sa atin sa ngalan ng Diyos.

S'ya lang ang nag-aangkin ng kapangyariha't dunong ng Diyos.

Tanging S'ya lamang ang nag-aangkin ng dangal ng Diyos.

Ang disposisyon ng Diyos at kung ano S'ya at mayro'n S'ya

ay ganap na hayag sa buo, sa buo Niyang katawan.

S'ya lang ang makapagdadala ng liwanag sa atin.

S'ya lang ang makapagtuturo ng tamang daan.

S'ya lang maghahayag mga hiwagang di-hayag ng Diyos,

Di-hayag ng Diyos mula sa paglikha hanggang ngayon.

S'ya lang ang magliligtas sa atin mula kay Satanas

at mula sa tiwali ng ating, ng ating disposisyon.

S'ya lang ang magliligtas sa atin mula kay Satanas,

at sa tiwaling disposisyon, ng ating disposisyon.

II

Sa sandaling iyon, isip ay nagkamalay,

espiritu natin ay tila nabuhay:

Ang karaniwan at hamak na taong ito,

na namumuhay kasama natin at di natin tanggap — sino Siya?

Di ba't Siya'y asam natin araw at gabi,

Pinakahihintay: Panginoong Jesu-Cristo?

S'ya 'to! Talagang S'ya 'to! Siya ay ang ating Diyos!

S'ya ang katotohanan, daan, at buhay!

S'ya 'to! Talagang S'ya 'to! Siya ay ang ating Diyos!

S'ya ang katotohanan, daan, at buhay!

Tunay ngang katotohanan, daan, at buhay!

Di ba't Siya'y asam natin araw at gabi,

Pinakahihintay: Panginoong Jesu-Cristo?

S'ya 'to! Talagang S'ya 'to! Siya ay ang ating Diyos!

S'ya ang katotohanan, daan, at buhay!

S'ya 'to! Talagang S'ya 'to! Siya ay ang ating Diyos!

S'ya ang katotohanan, daan, at buhay!

Tunay ngang katotohanan, daan, at buhay!

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.