Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Gospel Choir Song | Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 4: Pinupukaw ng Diyos ang Lahat ng Tao