Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Movie Extract 4 From "Babagsak ang Lungsod": Ang Pagbibigay-kahulugan ba sa Biblia ay Pareho sa Pagdadakila at Pagsasaksi sa Diyos?

Mga Movie Clip 860  2017-11-28
Panoorin ang Buong Pelikula

Karamihan sa mga tao sa buong relihiyosong mundo ay naniniwala na iyong makakapagpaliwanag ng husto sa Biblia ay ang mga taong kilala ang Diyos, at kung kaya rin nilang bigyang-kahulugan ang mga misteryo ng Biblia at ipaliwanag ang mga propesiya, sila ang mga tao na umaayon sa kalooban ng Diyos, at sila'y dumadakila at sumasaksi sa Diyos. Maraming tao, sa makatuwid, ay may bulag na pananalig sa ganitong uri ng tao at kanilang pinupuri sila. Kaya, ang mga pagpapaliwanag ba sa Biblia ay talagang dumadakila at sumasaksi sa Diyos? Tuklasin mo sa halaw mula sa pelikula na ito.

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger