Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Ilagay Mo ang Paniniwala sa Diyos nang Higit sa Lahat"

Mga Video ng mga Himno 23  2020-01-16

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Ilagay Mo ang Paniniwala sa Diyos nang Higit sa Lahat"

I

Kung gusto mong manalig,

makamtan ang Diyos at masiyahan sa Kanya,

kung di ka magtitiis ng sakit at magsisikap,

di mo magagawa ang mga bagay na 'to.

Nakakarinig ka ng maraming pangangaral.

Pero kahit gayon,

hindi iyo ang mga salitang iyon.

Dapat unawain ang mga ito, baguhin ang mga ito

sa isang bagay na sa 'yo.

Makikinabang ka lang sa pananalig sa Diyos,

kung alam mong iyon ang pinakamahalaga sa buhay,

mas mahalaga kaysa kakainin o iinumin mo,

sa isusuot mo, o iba pang bagay sa lupa.

II

Sundin, isabuhay ang mga salitang ito,

hayaang gabayan ng mga ito ang pamumuhay mo,

nagdadala ng tunay na halaga't kahulugan sa buhay mo,

kaya magiging sulit sa iyo ang pakikinig sa mga salitang ito.

Kung di magbigay ng pagbuti

at halaga sa buhay mo ang mga salita ng Diyos,

wala nang kabuluhang makinig ka pa.

Makikinabang ka lang sa pananalig sa Diyos,

kung alam mong iyon ang pinakamahalaga sa buhay,

mas mahalaga kaysa kakainin o iinumin mo,

sa isusuot mo, o iba pang bagay sa lupa.

III

Kung mananalig ka lang pag may panahon ka,

di mo nabibigyang-pansin ang manalig,

kung sige-sige ka lang palagi pag naguguluhan ka,

wala kang mapapala, oh, wala.

Makikinabang ka lang sa pananalig sa Diyos,

kung alam mong iyon ang pinakamahalaga sa buhay,

mas mahalaga kaysa kakainin o iinumin mo,

sa isusuot mo, o iba pang bagay sa lupa.

Makikinabang ka lang sa pananalig sa Diyos,

kung alam mong iyon ang pinakamahalaga sa buhay,

mas mahalaga kaysa kakainin o iinumin mo,

sa isusuot mo, o iba pang bagay sa lupa,

sa isusuot mo, o anumang iba pa sa lupa,

sa isusuot mo, o anumang iba pa sa lupa,

sa isusuot mo, o anumang iba pa sa lupa,

anumang iba pa sa lupa.

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.