Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song | "Hindi Mawawalay sa Buhay ng Tao ang Kataas-Taasang Kapangyarihan Ng Diyos"

Mga Video ng mga Himno 73  2020-01-29

Tagalog Christian Song | "Hindi Mawawalay sa Buhay ng Tao ang Kataas-Taasang Kapangyarihan Ng Diyos"

Walang bagay o tao na maaaring mahiwalay

sa Kanyang kapangyarihan.

Ang buhay ng tao o buhay sa laman ay maglalaho

kung wala ang kapangyarihan

at tustos ng Diyos.

Ito ang kahalagahan ng pagtatatag ng Diyos

ng mga kapaligiran para sa kaligtasan ng tao.

I

Lahat ng ginagawa ng Diyos,

para sa pananatiling buhay ng tao

at ang kanilang pagpaparami ay mahalaga.

Lahat ng ginagawa Niya sa lahat ng bagay,

ito'y napakahalaga sa pag-iral ng tao.

II

Ano man ang iyong lahi

o lupain na iyong tinitirhan,

sa Silangan o Kanluran,

hindi ka maaaring mawalay

mula sa mga kapaligiran para sa pag-iral na

itinatag ng Diyos para sa lahat

ng sangkatauhan.

Walang bagay o tao na maaaring mahiwalay

sa Kanyang kapangyarihan.

Ang buhay ng tao o buhay sa laman ay maglalaho

kung wala ang kapangyarihan

at tustos ng Diyos.

Ito ang kahalagahan ng pagtatatag ng Diyos

ng mga kapaligiran para sa kaligtasan ng tao.

III

Hindi mo maaaring ihiwalay ang iyong sarili

mula sa pag-aalaga ng Diyos

o sa Kanyang mga probisyon

patuloy kang binubuhay ng Diyos

sa tulong ng kapaligiran

na Kanyang itinatag para

sa kaligtasan ng sangkatauhan.

Walang bagay o tao na maaaring mahiwalay

sa Kanyang kapangyarihan.

Ang buhay ng tao o buhay

sa laman ay maglalaho

kung wala ang kapangyarihan

at tustos ng Diyos.

Ito ang kahalagahan ng pagtatatag ng Diyos

ng mga kapaligiran para sa kaligtasan ng tao.

Anuman ang kabuhayan mo,

nakadepende buhay mo,

paano man napapanatili

ang iyong buhay sa laman,

di mo kayang ihiwalay ang iyong sarili

sa pagiging kataas-taasan ng Diyos,

di ka makahihiwalay sa pamamahala ng Diyos.

Walang bagay o tao na maaaring mahiwalay

sa Kanyang kapangyarihan.

Ang buhay ng tao o buhay sa laman ay maglalaho

kung wala ang kapangyarihan

at tustos ng Diyos.

Ito ang kahalagahan ng pagtatatag ng Diyos

ng mga kapaligiran para sa kaligtasan ng tao.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger