Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Ang Pag-Uusap": Bakit ba Labis na Inaapi ng CCP ang mga Kristiyano?

Panoorin ang Buong Pelikula

Malinaw na nakasaad sa Chinese Constitution ang kalayaang pangrelihiyon, pero sa likod ng lahat ng ito, gumagamit ang gobyerno ng maraming tao at pera sa hibang na pagsugpo sa mga paniniwala sa relihiyon at malupit na pagpapahirap sa mga Kristiyano. Ni hindi pa sila tumitigil sa pagbili ng pinakabagong surveillance equipment para subaybayan, sundan, at arestuhin ang mga Kristiyano. Inalisan ng gobyernong Chinese ang mga mamamayan nito ng kanilang karapatan na malayang manalig at walang habas na pinagkaitan ang mga nananalig ng kanilang karapatang mabuhay. Kaya ano ba talaga ang dahilan at layunin ng CCP sa paggawa ng lahat ng ito?

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger