Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Ang Pagsugpo at Pagpapahirap ng Gobyerno ng Tsina sa mga Kristiyano: Ang Matibay na Ebidensya

Ang Pagsugpo at Pagpapahirap ng Gobyerno ng Tsina sa mga Kristiyano: Ang Matibay na Ebidensya

Simula nang umupo sa kapangyarihan ang ateistang Partido Komunista ng Tsina, ipinagpatuloy nito ang matinding pagkalaban sa Diyos at ang pagiging kaaway Niya. Hindi lamang nila binansagan ang Kristiyanismo at Katolisismo bilang "mga kulto," ngunit tinawag din nila ang Biblia bilang aklat ng kulto, hindi mabilang ang mga kinukuha at winawasak nilang kopya. Walang-awa rin nilang binihag ang mga Kristiyano, dahilan para maaresto at mabilanggo ang halos isang milyong mananampalataya. Sa kanila, umabot na ng halos 10,000 katao ang pinahirapan hanggang sa mamatay. Noong 1991, Si Cristo ng mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos, ay nagpakita at nagsimula ng gawain sa Tsina, nagpahayag ng mga katotohanan para dalisayin at iligtas ang sangkatauhan. Nasindak ang CCP sa mga taong nakikinig sa tinig ng Diyos at lumalapit sa Kanya, kaya para matanggal ang gawain ng Diyos ng mga huling araw at maprotektahan ang kanilang diktadura, palihim silang naglabas at nag-isyu ng maraming lihim na dokumento para masugpo ang mga Kristiyano, at walang-awa nilang inaaresto at pinahihirapan ang mga Kristiyano sa bawat sulok ng bansa. Nag-imbento rin sila ng maraming kasinungalingan at mga kasong walang katotohanan para maibunton ang sisi at masira ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Isinagawa nila ang labis na pagpapahirap, ang brainwashing, at binantayan at minanmanan ang mga Kristiyano, at kahit yaong mga may kaugnayan sa kanila ay nadamay. Pinagbubugbog nila ang maraming Kristiyano hanggang sa mamatay nang walang pakundagan at pag-aalinlanlangan. Ang lahat ng ito ay dahil sa nakakabaliw nilang tangka na mapuksa ang mga Kristiyano at magawang isang rehiyong walang Diyos ang Tsina. Sa video na ito, ipinakikita namin ang napakaraming katotohanan upang maisiwalat ang maraming taktika na ginawa ng CCP para mapahirapan ang mga Kristiyano, inilalantad nito ang karumaldumal na kasalanan ng kanilang malupit na pagsugpo at pang-aapi sa mga Kristiyano sa mga bahay-sambahan, ganun din ang malademonyong diwa ng gobyerno ng Tsina.


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.


Ang ilan sa materyal sa video na ito ay nagmula sa:

www.stockfootage.com