Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Masasakit na Alaala": Ano ang mga Pamantayan sa Pagpasok sa Kaharian ng Langit?

Mga Movie Clip 949  2018-07-27
Panoorin ang Buong Pelikula

Tungkol sa klase ng tao na makakapasok sa kaharian ng langit, sinabi ng Panginoong Jesus, "kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit" (Mateo 7:21). Kaya anong klaseng tao mismo ang sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit? Maraming taong naniniwala na yaong mga sumusunod sa halimbawa ni Pablo at nagpapakahirap para sa Panginoon ang gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit. At may ilang niniwala na yaon lamang mga nagmamahal sa Diyos nang buong puso, isipan at kaluluwa, na hindi na nagkakasala at nagtamo na ng kadalisayan, ang mga gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit. Kaya sino ang tama at sino ang mali sa dalawang pananaw na ito? Panoorin lamang ang mainit na pagtatalo ng dalawang panig!

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger