Ang Diyos ay nagkatawang-tao bilang isang ordinaryong tao para gumawa at iligtas ang tao, ngunit dahil hindi natin kilala ang Diyos na nagkatawang-tao, madalas nating itinuturing ang gawain ng Diyos bilang gawain ng tao. Paano natin masasabi ang pagkakaiba sa pagitan ng gawain ng Diyos at ng gawain ng tao? At paano natin masasabi ang pagkakaiba sa pagitan ng gawain ng Diyos na nagkatawang-tao at ng gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos?

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger