Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Gospel Song | Ang Mga Hindi Tumatanggap sa Katotohanan ay Hindi Karapat-dapat sa Kaligtasan

Mga Video ng mga Himno 0  2020-01-24

Tagalog Gospel Song | "Ang Mga Hindi Tumatanggap sa Katotohanan ay Hindi Karapat-dapat sa Kaligtasan"

I

Sa pakikinig ng katotohanan at salita ng buhay,

maaari mong isipin na isang salita lamang

sa libu-libong salita na 'to

ang tunay na tumutugma

sa 'yong iniisip at sa Biblia,

hanapin sa ika-10,000 ng mga salita.

Payo ng Diyos na maging mapagpakumbaba,

huwag masyadong magtiwala sa sarili,

at huwag itaas ang sarili.

Di ba't ika'y 'di karapat-dapat

sa pagliligtas ng Diyos

kung 'di mo matanggap

ang katotohanang malinaw na ipinahayag?

Di ba't ikaw ang di sapat na mapalad

na muling makabalik sa harap ng trono ng Diyos?

II

Sa kaunting paggalang sa Diyos

higit na liwanag ang iyong makakamit.

Kung iyong suriin at pag-isipan ang mga salitang ito,

makikita kung ito nga'y katotohanan,

kung ito'y buhay.

Wag pikit-matang husgahan ang salita ng Diyos

dahil sa mga huwad na Cristo sa mga huling araw.

Wag lapastanganin ang Banal na Espiritu

dahil sa takot mong mailigaw.

Di ba't ika'y 'di karapat-dapat

sa pagliligtas ng Diyos

kung hindi mo matanggap

ang katotohanang malinaw na ipinahayag?

Di ba't ikaw ang di sapat na mapalad

na muling makabalik sa harap ng trono ng Diyos?

III

Pagkalipas ng iyong pagsasaliksik at pag-aaral,

kung sa tingin mo ang mga salitang ito'y hindi

ang katotohanan, ang daan, o pagpapahayag ng Diyos,

ika'y paparusahan, ang pagpapala sa iyo'y mawawala.

Di ba't ika'y 'di karapat-dapat

sa pagliligtas ng Diyos

kung 'di mo matanggap

ang katotohanang malinaw na ipinahayag?

Di ba't ikaw ang di sapat na mapalad

na muling makabalik sa harap ng trono ng Diyos?

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.