Tagalog Christian Praise Song | "Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo"

Mga Video ng mga Himno 2329  2019-06-23

Tagalog Christian Praise Song | "Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo"

I

Marami akong nagawang di ko maaatim na gunitain.

Nasayang ko ang napakaraming oras.

Nag-uumapaw ang malaking pagsisisi

at utang na loob sa puso ko.

Lagi ako noong humingi ng kapalit

kapag gumugol ako para sa Diyos.

Nang di ko natanggap

ang mga pagpapalang gusto kong matanggap,

inisip kong talikuran ang Diyos,

ngunit malinaw pa sa aking isipan ang Kanyang pag-ibig

at di ko malimutan.

Inantig ng mga salita ng Diyos ang puso ko,

unti-unti akong inaakay palayo sa pagiging negatibo.

Nang magbanta ang kahirapan,

ako'y natakot, nangimi at nanghina.

Ako'y naging mahina at negatibo

at muli kong naisip na talikuran ang Diyos.

Hinati ang puso ko ng Kanyang mga salita

na parang espadang magkabila ang talim,

wala akong napagtaguan sa hiya.

II

Minsan ay nagmadali akong maging tanyag,

mayaman at mataas ang katayuan,

hindi ko nalabanan ang tukso ni Satanas.

Ilang beses akong nag-alala,

nag-atubili at nawalan ng direksyon sa buhay.

Nahirapan ako sa kasalanan, di ko alam kung pa'no tumigil.

O Diyos ko! Ganito ako!

Tiwali, di nararapat sa pagliligtas Mo.

O Diyos ko!

Ang 'Yong salita ang laging umaakay at gumagabay sa akin,

kung hindi ay matutukso ako't di makakatakas.

O Diyos ko!

Hindi na ko magiging negatibo o babalik sa dati.

Wag Mo akong pabayaan,

di ko kayang mabuhay nang wala Ka.

Diyos ko!

Dalangin kong kastiguhin, hatulan at pinuhin Mo ako,

para katiwalian ko'y malinis, at ako'y magpakatao.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger