"Umabot sa Huling Tren Caught the Last Train" - Ang mga Bungang Natamo ng Gawain ng Diyos na Nagkatawang-Tao (Clip 4/5)

Mga Movie Clip 875  2018-10-21
Panoorin ang Buong Pelikula

Christian Movie | "Umabot sa Huling Tren Caught the Last Train" - Ang mga Bungang Natamo ng Gawain ng Diyos na Nagkatawang-Tao (Clip 4/5)

Ipinropesiya ng Panginoong Jesus na sa mga huling araw, ang trigo ay ihihiwalay sa panirang damo, ang tupa sa mga kambing, at ang mabubuting alipin sa masasamang alipin. Alam mo ba kung paano natupad ang mga propesiyang ito? Gusto mo bang malaman kung paano hinihiwalay ng Diyos ang bawat isa sa kauri nila sa mga huling araw? Kung nais mong magtamo ng mas detalyadong pag-unawa, panoorin lamang ang maikling videong ito!


Rekomendasyon:

Christian Movie | "Umabot sa Huling Tren Caught the Last Train" | Welcome the Return of Lord Jesus


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.