Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tularan ang Panginoong Jesus"

Mga Video ng mga Himno 76  2020-02-04

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tularan ang Panginoong Jesus"

Tinapos ni Jesus ang misyon ng Diyos,

ang pagtubos sa lahat ng tao

sa paglalagak sa Diyos ng alalahanin N'ya,

nang walang pansariling layunin o plano.

Nakasentro Siya sa plano ng Diyos.

Sa Ama sa langit, S'ya'y nanalangin,

hinahanap ang kalooban Niya.

S'ya'y naghahanap at laging nananalangin.

Kung tulad ni Jesus isusuko n'yo ang lahat sa Diyos

at tatalikuran n'yo ang laman,

pagtitiwalaan N'ya kayo ng mga tungkulin

para mapaglingkuran n'yo S'ya.

Nanalangin S'ya't ang sabi, "Diyos Ama!

Maganap ang kalooban Mo.

Wag kumilos ayon sa mga layon Ko,

kumilos para matupad ang plano Mo.

Bakit Ka magmamalasakit sa taong mahina,

na parang langgam sa Iyong kamay?

Nais Ko lang gawin ang kalooban Mo.

Gawin Mo Sa'kin ang nais Mo."

Kung tulad ni Jesus isusuko n'yo ang lahat sa Diyos

at tatalikuran n'yo ang laman,

pagtitiwalaan N'ya kayo ng mga tungkulin

para mapaglingkuran n'yo Siya.

Sa daan patungong Jerusalem,

puso ni Jesus namighati.

Pero salita Niya'y tinupad, humayo

kung saan sa krus Siya'y ipapako.

Sa wakas Siya sa krus ay ipinako,

naging larawan ng makasalanang laman,

tinapos ang gawain ng pagtubos,

nangibabaw sa tanikala ng kamatayan.

Kung tulad ni Jesus isusuko n'yo ang lahat sa Diyos

at tatalikuran n'yo ang laman,

pagtitiwalaan N'ya kayo ng mga tungkulin

para mapaglingkuran n'yo Siya.

Nabuhay si Jesus nang tatlumpu't tatlong taon,

lahat ginawa para masiyahan ang Diyos,

hindi inisip ang matatamo o mawawala

kundi ang kalooban ng Diyos Ama.

Ang paglilingkod ng Panginoong Jesus

ay laging ayon sa kalooban ng Diyos.

Kaya ang gawain ng pagtubos

karapat-dapat N'yang gampanan.

Walang-hangganang pagdurusa'y tiniis N'ya,

maraming beses Siyang tinukso ni Satanas.

Nguni't kailanma'y hindi S'ya nanghina.

Sa tiwala't pag-ibig, atas ito ng Diyos sa Kanya.

Kung tulad ni Jesus isusuko n'yo ang lahat sa Diyos

at tatalikuran n'yo ang laman,

pagtitiwalaan N'ya kayo ng mga tungkulin

para mapaglingkuran n'yo Siya.

At sa ganitong mga pagkakataon lamang

masasabi n'yong ginagawa n'yo ang kalooban N'ya,

ginagawa n'yo ang mga utos N'ya,

na tunay kayong naglilingkod sa Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger