Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos”

Mga Video ng mga Himno 1550  2018-12-26

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos

I

Kung hindi mo kayang sundan ang liwanag ngayon,

kung gayon may agwat sa pagitan mo at ng Diyos,

ang ugnayang iyon ay maaaring naputol na,

ikaw ay walang normal na espirituwal na buhay.

Ang normal na relasyon sa Diyos ay naitatatag

sa pagtanggap sa mga salita ng Diyos ngayon.

Ikaw ba'y may normal na espirituwal na buhay

at tamang relasyon sa Diyos?

Sinusundan mo ba ang daloy ng Banal na Espiritu?

Nakalabas ka na ba mula sa kalagayang walang pag-unlad?

Silang naniniwala sa mga salita ng Diyos,

na ginagawang batayan ang gawain ng Diyos

at sinusundan ang liwanag ng Espiritu ngayon,

sila ang mga nasa daloy ng Banal na Espiritu.

II

Sinusundan mo ba ang gawain ng Banal na Espiritu?

Kung nasusundan mo ang Kanyang liwanag ng kasalukuyan,

nauunawaan ang kalooban ng Diyos

at nakakapasok sa Kanyang mga salita,

at sundin mo ang daloy ng Banal na Espiritu.

Kung 'di mo sinusunod ang daloy ng Banal na Espiritu,

tiyak na hindi mo hinahangad ang katotohanan,

ang Banal na Espiritu ay hindi kikilos

doon sa mga taong hindi nais lumago.

Ang ganoong mga tao'y

hindi magagawang tipunin ang kanilang lakas

at sa halip ay mananatiling walang pag-unlad.

Sinusundan mo ba ang daloy ng Banal na Espiritu?

Nakalabas ka na ba mula sa kalagayang walang pag-unlad?

Silang naniniwala sa mga salita ng Diyos,

na ginagawang batayan ang gawain ng Diyos

at sinusundan ang liwanag ng Espiritu ngayon,

sila ang mga nasa daloy ng Banal na Espiritu.

III

Kung nagtitiwala kang ang mga salita ng Diyos

ay totoo at tama,

naniniwala ka sa Kanyang mga salita

kahit ano pa ang sabihin Niya,

kung gayon hinahangad mo ang pagpasok sa gawain ng Diyos.

At sa ganitong paraan iyong tinutupad ang kalooban ng Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.