I

Mapalad tayong makasalubong sa pagdating ng Diyos,

naririnig natin ang Kanyang tinig.

Mapalad tayong makasalubong sa pagdating ng Diyos,

dumadalo tayo sa piging ng Cordero.

Mapalad tayong makasalubong sa pagdating ng Diyos,

kilala natin ang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao.

Mapalad tayong makasalubong sa pagdating ng Diyos,

nakikita natin mga gawa Niyang kahanga-hanga.

Nauunawaan natin ang hiwaga ng buhay ng tao,

mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang pinakamamahal.

Kinakain at iniinom natin ang mga salita ng Diyos,

at nabubuhay tayo sa Kanyang harapan,

di na naghahanap kung saan-saan.

Habang nararanasan natin paghatol ng Diyos,

kahit tayo'y magdusa, tayo'y nalilinis.

Nakakamit natin ang katotohanan

at ang daan ng buhay na walang hanggan.

Sa patuloy na pagmamahal sa Diyos,

di tayo kailanman manghihinayang.

II

Pinagpala ang buhay na ito,

tayo'y nagiging mga taong nagmamahal sa Diyos.

Pinagpala ang buhay na ito, tayo'y pinupuri ng Diyos.

Pinagpala ang buhay na ito,

matutupad natin ating tungkulin at magpapatotoo sa Diyos.

Pinagpala ang buhay na ito,

pagpapatuloy sa katotohanan ang pinakamakabuluhan.

Sino kaya ang mas pinagpala?

Sino kaya ang mas mapalad?

Ipinagkakaloob ng Diyos sa atin ang buhay at katotohanan,

dapat tayong mabuhay para sa Diyos.

Dapat tayong mabuhay para sa Diyos.

Dapat tayong mabuhay para sa Diyos.

Nakakamit natin ang katotohanan at magpapatotoo

sa Diyos upang magantihan pag-ibig ng Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger