Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song | "Malalaking Pakinabang sa Paniniwala sa Praktikal na Diyos"

Mga Video ng mga Himno 1857  2019-09-02

Tagalog Christian Song | "Malalaking Pakinabang sa Paniniwala sa Praktikal na Diyos"

Ang Anak ng Tao'y patuloy na nagsasalita.

Itong hamak na tao nangunguna

sa'tin sa gawain ng Diyos.

Nagdaan na tayo

sa maraming pagsubok at pagkastigo,

at tayo'y sinubok ng kamatayan.

Katuwira't kamahalan ng Diyos ating natututuhan.

Habag at pag-ibig Niya'y natatamasa natin.

Karununga't kapangyarihan N'ya,

pinapahalagahan natin,

nakikitang S'ya'y kaibig-ibig at sabik iligtas ang tao.

Sa mga salita ng karaniwang taong ito,

nalalaman natin ang diwa,

kalooban, disposisyon ng Diyos.

Nalalaman din natin kalikasan at diwa ng tao,

at nakikita kung pa'no maligtas

at maging perpekto.

Sa Kanyang salita,

tayo'y namamatay at 'sinisilang muli.

Iniiwan tayong nababagabag at may utang.

Nguni't nagdudulot ito sa atin ng kaginhawahan.

Kanyang salita, dulot ay kirot,

galak at kapayapaan.

Minsan para tayong mga kaaway,

na sinunog ng Kanyang galit,

parang mga tupang kakatayin,

minsan ay Kanyang kinagigiliwan,

tayo'y Kanyang inililigtas,

mga uod sa Kanyang paningin,

mga ligaw na tupa

na Kanyang hinahanap umaga man o gabi.

Sa mga salita ng karaniwang taong ito,

nalalaman natin ang diwa,

kalooban, disposisyon ng Diyos.

Nalalaman din natin kalikasan at diwa ng tao,

at nakikita kung pa'no maligtas

at maging perpekto.

Tayo'y kinahahabagan, inaangat,

kinamumuhian N'ya,

inaaliw, pinapayuhan, ginagabayan

at nililiwanagan,

kinakastigo, dinidisiplina, at isinusumpa,

araw-gabi, inaalala, pinoprotektahan, inaalagaan.

Lagi sa ating tabi, tayo'y inaalagaan.

Napagsikapan N'ya ang lahat para sa atin.

Sa salita N'ya,

natamasa natin ang kabuuan ng Diyos

at namasdan hantungang naibigay N'ya sa atin.

Sa mga salita ng karaniwang taong ito,

nalalaman natin ang diwa,

kalooban, disposisyon ng Diyos.

Nalalaman din natin kalikasan at diwa ng tao,

at nakikita kung pa'no maligtas

at maging perpekto.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Watch More Tagalog Christian Music Videos:

Christian Music Video 2019 | "Awit ng Matamis na Pag-ibig" Praise and Thank God for His Love

Tagalog Christian Praise Music Video | "Nakita Ko Na ang Pag-ibig ng Diyos"

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.