Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song | "Pinagpala ang Salinlahi ng mga Huling Araw"

Mga Video ng mga Himno 384  2019-12-28

Tagalog Christian Song | "Pinagpala ang Salinlahi ng mga Huling Araw"

I

Lahat ng ito'y biyaya ng Diyos

na makita natin ang kariktan Niya,

na ngayo'y hanapin nating mahalin S'ya,

na nais nating tanggapin

ang pagsasanay sa Kapanahunan ng Kaharian.

Lahat ng ito'y biyaya ng Diyos,

at sa pamamagitan nito'y inaangat Niya tayo.

At kapag iniisip ko 'to,

nadarama ko ang kariktan ng Diyos.

Tunay na minamahal tayo ng Diyos,

kung hindi, tayo'y hindi makakaramdam ng ganito.

Pinapakita nito na pinagpala tayo

higit pa sa mga banal, higit pa sa iba.

Kaya palaging sinasabi ng Diyos na ang mga tao

sa huling kapanahunan ay pinagpala.

II

Lahat ng ito'y plano ng Diyos—

Matagal na panahon na tayong itinalaga ng Diyos

upang matamo tayo sa mga huling araw,

upang makita ng buong sansinukob

lahat ng kaluwalhatian ng Diyos sa atin.

Tayo ang bunga ng plano ng Diyos,

ang ehemplo ng Kanyang gawain.

At kapag iniisip ko 'to,

nadarama ko ang kariktan ng Diyos.

Tunay na minamahal tayo ng Diyos,

kung hindi, tayo'y hindi makakaramdam ng ganito.

Pinapakita nito na pinagpala tayo

higit pa sa mga banal, higit pa sa iba.

Kaya palaging sinasabi ng Diyos na ang mga tao

sa huling kapanahunan ay pinagpala.

III

Ang salita ng Diyos

at gawaing ginagawa Niya sa atin

ay lahat hinihigitan milyong ulit

yaong sa nakaraang panahon.

Hindi sa Israel, kahit na kay Pedro,

na gumawa ang Diyos nang labis,

na nagsalita ang Diyos nang labis.

At kapag iniisip ko 'to,

nadarama ko ang kariktan ng Diyos.

Tunay na minamahal tayo ng Diyos,

kung hindi, tayo'y hindi makakaramdam ng ganito.

Pinapakita nito na pinagpala tayo

higit pa sa mga banal, higit pa sa iba.

Kaya palaging sinasabi ng Diyos na ang mga tao

sa huling kapanahunan ay pinagpala.

Pinagpala... Pinagpala... Tayo'y pinagpala.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.