Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magkaroon ng Normal na Relasyon sa Diyos para Maperpekto"

Mga Video ng mga Himno 0  2020-01-27

Pag normal ang relasyon mo sa Diyos,

matatamo mo ang Kanyang pagpeperpekto,

at ang Kanyang pagdidisiplina at pagpipino

at pagpupungos sa 'yo ay makakamit ang hangad na epekto.

Nagkakaroon ng lugar ang Diyos sa puso mo,

di mo hinahangad na makinabang o iniisip ang kinabukasan.

Ngunit dala mo ang pasanin ng pagpasok sa buhay,

nagpapailalim ka sa gawain ng Diyos

at naghahangad ng katotohanan.

Sa ganitong paraan,

ang mga pakay na hangad mo'y hindi mali,

at normal ang relasyon mo sa Kanya.

Ang unang hakbang sa pagpasok

sa espirituwal na paglalakbay ng tao

ay ayusin ang relasyon nila sa Diyos.

Bagama't hawak Niya ang tadhana ng tao,

itinadhana at di na nila mababago,

ikaw ma'y mapeperpekto

o Kanyang matatamo

depende 'yan sa kung normal o hindi

ang iyong relasyon sa Kanya.

Siguro'y mahina't suwail ang ilang bahagi mo,

ngunit kung tama ang pananaw at motibo mo,

kung relasyon mo sa Kanya'y naitama mo,

gagawin ka Niyang marapat na magawang perpekto.

Ang unang hakbang sa pagpasok

sa espirituwal na paglalakbay ng tao

ay ayusin ang relasyon nila sa Diyos.

Bagama't hawak Niya ang tadhana ng tao,

itinadhana at di na nila mababago,

ikaw ma'y mapeperpekto

o Kanyang matatamo

depende 'yan sa kung normal o hindi

ang iyong relasyon sa Kanya.

Kung di tama ang relasyon mo sa Kanya,

kung kumikilos ka para sa 'yong laman o pamilya,

gaano ka man magsikap,

mawawalan 'yon ng bisa.

Kung relasyon mo sa Diyos ay normal,

mabuti 'yan at lahat ng iba pa'y

mapupunta sa tamang lugar.

Tinitingnan lang ng Diyos kung mga pananaw mo

tungkol sa pananalig sa Kanya'y tama:

kanino ka nananalig at para kanino,

at bakit ka nananalig.

Kung nakikita mo, nang malinaw,

itama ang pananaw at ginagawa mo,

sa gayon buhay mo'y lalago, at matatama ang landas mo.

Ang unang hakbang sa pagpasok

sa espirituwal na paglalakbay ng tao

ay ayusin ang relasyon nila sa Diyos.

Bagama't hawak Niya ang tadhana ng tao,

itinadhana at di na nila mababago,

ikaw ma'y mapeperpekto

o Kanyang matatamo

depende 'yan sa kung normal o hindi

ang iyong relasyon sa Kanya,

ang iyong relasyon sa Kanya,

ang iyong relasyon sa Kanya.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger