Christian Song | "Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao" (Tagalog Subtitles)

Para sa tubo,

aking tinalikuran ang lahat ng pamantayan ng pag-uugali,

at tahasang ginamit ang pandaraya para kumita ng ikabubuhay,

Hindi ko pinahalagahan ang konsensiya o moralidad,

wala para sa integridad o dignidad.

Nabuhay lang ako para

sawatain ang lumalala kong kahalayan at kasakiman.

May balisang puso, nagkandahirap ako sa putik ng kasalanan,

nang walang paraan para

makawala sa walang hangganang kadiliman.

Ang kayamanan ng buhay at panandaliang mga libangan

ay hindi maitago ang kawalang-laman at pait sa aking puso.

Madaling isulat ang salitang “tao”.

Ngunit ang maging matapat at mapagkakatiwalan

ay mas mahirap kaysa mahirap.

Sino ang makapagliligtas sa akin mula sa lalim ng kasalanan?

Sino ang makapagliligtas sa akin mula sa lalim ng kasalanan?

Ang tinig ng Diyos ang nag-akay sa akin patungo sa Kanya.

Ngayon ako ay makakasunod sa Diyos

at gugugol para sa Kanya.

Ang aking puso ay punong-puno ng tamis

mula sa pagbabasa sa mga salita ng Diyos araw-araw.

Sa pamamagitan ng pag-unawa sa katotohanan,

taglay ko na ngayon ang mga prinsipyo ng pag-uugali ng tao.

Ang lahat ng aking ginagawa at sinasabi

ay ayon sa mga salita ng Diyos.

Pagtanggap ng pagsisiyasat ng Diyos sa lahat

nagagawang magpahinga ang puso kong tiwasay at payapa

Walang pandaraya, walang panlilinlang,

ako ay namumuhay sa liwanag.

Taglay ang bukas na puso, ako ay matapat na tao,

at sa wakas ako ay namumuhay na kahawig ng tao.

Ang paghatol at pagkastigo ng Diyos ang nagligtas sa akin,

at tinulungan ako para maipanganak muli

sa mga salita ng Diyos.

Magpakailanman akong nagpapasalamat sa

pagmamahal ng Diyos at sa pagliligtas ng Diyos!

Magpakailanman akong nagpapasalamat sa

pagmamahal ng Diyos at sa pagliligtas ng Diyos!

Magpakailanman akong nagpapasalamat sa

pagmamahal ng Diyos at sa pagliligtas ng Diyos!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.