"Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong" - Paano Magpapakita ang Panginoon sa Tao sa Kanyang Muling Pagdating? (Clip 1/6)

Mga Movie Clip 2213  2018-06-07
Panoorin ang Buong Pelikula