Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kayhirap ng Gawain ng Diyos"

Mga Video ng mga Himno 39  2020-02-12

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kayhirap ng Gawain ng Diyos"

I

Ang mga hakbang ng gawain ng Diyos sa lupa ay may kasamang malaking paghihirap.

Ang kahinaan, kakulangan, batang isip,

at kamangmangan ng tao at lahat na tungkol sa kanya

ay napagplanuhan na at napag-isipang mabuti ng Diyos.

Ang tao'y parang tigreng papel, walang nangangahas na galitin siya.

Kung di'y gaganti siya, mawawala, babalik sa dati, babalewalain ang Diyos,

o tatakbo sa kanyang "amang baboy, inang aso" para magpakasawa

sa maruruming bagay sa kanilang katawan. Kaylaking sagabal!

Sa lahat ng hakbang, nililitis at nanganganib ang Diyos.

Ang Kanyang mga salita'y taos, tapat at walang malisya.

Nasasaktan Siya pag walang tumatanggap o lubos na nagpapasakop.

Gabi't araw Siyang gumagawa at nag-aalala para sa buhay ng tao.

Nakikiramay Siya sa kahinaan ng tao.

Nagdurusa Siya sa problemang piliin ang bawat salita at gawain.

Batid kung gaano kahina, kasuwail, kabatang-isip, karupok ang tao,

iniisip Niya ang mga bagay na ito, gabi't araw.

Sino'ng nakaalam nito? Kanino Siya magtatapat?

Sino'ng makakaunawa rito? Ah! Kayhirap ng gawain ng Diyos.

II

Laging muhi ang Diyos sa lahat ng kasalanan at karuwagan ng tao.

Nag-aalala Siya sa kahinaan ng tao at sa landas na tatahakin nito.

At habang minamasdan Niya ang lahat ng salita at gawa ng tao,

napupuno Siya ng awa, galit at sama ng loob.

Manhid na ang lahat ng inosente, bakit ba kailangang gawing mahirap ng Diyos ang mga bagay-bagay para sa kanila?

Hindi na makapagtiyaga ang mahina.

Kaya bakit palaging galit ang Diyos sa kanya?

Mahina at walang lakas ang tao, walang sigla.

Bakit Mo siya pinagagalitan sa pagsuway?

Sino'ng makakatagal sa mga banta ng Diyos?

III

Marupok ang tao, at dahil walang pagpipilian,

itinago na ng Diyos ang galit sa Kanyang puso,

para unti-unting makapaglimi sa sarili ang marupok na tao.

Ngunit ang taong nagdurusa'y di nauunawaan ang kalooban ng Diyos.

Wala siyang malay na natapakan na siya ng haring diyablo, lagi niyang kinakalaban ang Diyos,

o maligamgam ang pakikitungo niya sa kanyang Diyos.

Sino na ang nagseryoso sa maraming salita ng Diyos?

Sino na ang nagseryoso sa maraming salita ng Diyos?

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger