Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos

Mga Video ng mga Himno 1423  2017-11-16

Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos


Yamang hinahanap natin bakás ng Diyos,

dapat hanapin kalooban N'ya,

hanapin mga salita at pagbigkas ng Diyos,

hanapin mga salita at pagbigkas ng Diyos.

Dahil kung nasa'n bagong salita N'ya,

naroon din ang tinig, ang tinig ng Diyos;

kung nasaan bakás ng Diyos,

naro'n gawa N'ya, naro'n gawa N'ya.

Kung nasaan pahayag ng Diyos,

naro'n pagpapakita, pagpapakita ng Diyos,

at kung nasaan pagpapakita ng Diyos,

naroon ang katotohanan, daan, buhay.


Habang hanap bakás ng Diyos,

iniwasan salitang, "Diyos ang katotohanan, daan, buhay."

Kaya katotohana'y tanggap ng tao,

di sila naniniwalang bakas ng Diyos ay nahanap

lalong 'di kinikilala pagpapakita ng Diyos.

Anong kamalian! Anong kamalian!

Pagpapakita ng Diyos 'di ayon sa paniwala ng tao

lalo na pagpapakita ng Diyos sa hiling ng tao.

Pag Diyos gumagawa,

S'yang pumipili, S'yang pumipili, may sarili S'yang plano.

Higit pa, may Sarili S'yang layon, at sariling paraan, sariling paraan.

Pag S'ya'y gumagawa, di Niya kailangang talakayin ito sa tao,

di-hanap payo ng tao, ni 'pabatid sa lahat.

Ito'ng disposisyon ng Diyos,

dapat itong matanto ng lahat.


Kung nais n'yong saksihan, pagpapakita ng Diyos,

nais sundan, mga bakás ng Diyos,

lampasan muna sariling paniwala.

Di n'yo dapat hilingin na gawin N'ya ito o 'yan,

ni ilagay S'ya sa iyong limitasyon

at limitahan S'ya ng 'yong pagkaunawa.

Sa halip magtanong paano hahanapin bakas ng Diyos,

tanggapin ang pagpapakita ng Diyos,

at pa'no papasakop sa bagong gawain Niya;

'yan dapat gawin ng tao, dapat gawin ng tao.

Yamang walang sinuman ang katotohanan,

at walang may-angkin ng katotohanan,

tao'y dapat maghanap, tumanggap at sumunod.

Yamang walang sinuman ang katotohanan,

at walang may-angkin ng katotohanan,

tao'y dapat maghanap, tumanggap at sumunod.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.