Himno ng Karanasan sa Buhay | "Kung 'Di Ako Iniligtas ng D'yos" | Binigyan Ako ng Diyos ng Bagong Buhay


I

Kung 'di ako iniligtas ng Diyos, palaboy pa rin hanggang ngayon,

naghihirap, nagkakasala; bawa't araw walang pag-asa.

Kung 'di ako iniligtas ng Diyos, niyuyurakan pa rin ng d'yablo,

nabitag sa sala't layaw nito, mangmang sa kahihinatnan ng buhay ko.

Makapangyarihang Diyos ang nagliligtas sa akin, salita N'ya'y dinadalisay ako.

Sa paghatol at pagkastigo ng Diyos, tiwaling disposisyon ko'y nabago.

Lahat ng katotohanang binibigkas ng Diyos bigay sa 'ki'y bagong buhay.

Diyos nakita ko nang harapan, tunay N'yang pag-ibig naranasan.


Sa wakas natanto kong mapagmahal na kamay ng Diyos ang nanguna sa akin,

na marinig boses N'ya't maitaas sa harap ng trono N'ya,

makadalo sa piging ni Kristo't matamo, kadalisaya't pagkaperpekto.

Ang inaasam ng ilang taon ay natupad din, ang kaligtasan ng Diyos ay akin.


II

Makapangyarihang Diyos ang nagliligtas sa akin, salita N'ya'y dinadalisay ako.

Sa paghatol at pagkastigo ng Diyos, tiwaling disposisyon ko'y nabago.

Lahat ng katotohanang binibigkas ng Diyos bigay sa 'ki'y bagong buhay.

Diyos nakita ko nang harapan, tunay N'yang pag-ibig naranasan.


Sa wakas natanto kong mapagmahal na kamay ng Diyos ang nanguna sa akin,

na marinig boses N'ya't maitaas sa harap ng trono N'ya,

makadalo sa piging ni Kristo't matamo, kadalisaya't pagkaperpekto.

Ang inaasam ng ilang taon ay natupad din, ang kaligtasan ng Diyos ay akin.

Ang inaasam ng ilang taon ay natupad din, ang kaligtasan ng Diyos ay akin.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Promosyonal na MV para sa Bata, "Umuwi ka na!

Hindi na ako muling maglalaro ng kompyuter!

Sa ika-pito ng gabing ito magtataas ako ng aking lansungan.

Ngunit ako ay nanalangin na sa Diyos

at sinabi na hindi na ako maglalaro ng kompyuter.


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.