Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Ang Mga Paniwala at Imahinasyon Ay Hindi Kailanman Makakatulong na Makilala Mo ang Diyos

Mga Video ng mga Himno 1517  2018-07-04

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Tagalog Christian Music Video | Ang Mga Paniwala at Imahinasyon Ay Hindi Kailanman Makakatulong na Makilala Mo ang Diyos (Tagalog Dubbed)


I

Ang kaalaman sa Diyos ay hindi nakasalalay

sa karanasan ni imahinasyon.

Ang mga ito ay hindi dapat kailanman ipataw sa Diyos.

Dahil kahit na gaano kayaman

at kanais-nais ang karanasan ng tao,

sila ay limitado, hindi sila katunayan ni katotohanan,

pagiging hindi rin tugma sa tunay na disposisyon ng Diyos,

pagiging hindi rin naaayon sa tunay na diwa ng Diyos.

Ang matuwid na disposisyon ng Diyos

ay ang Kanyang sariling tunay na diwa;

ito ay hindi idinikta ng tao,

ni katulad sa Kanyang paglikha.

Ang Diyos ay Diyos matapos ang lahat,

Siya ay hindi kailanman bahagi ng Kanyang sariling paglikha.

Kahit na Siya ay makiisa, ang Kanyang disposisyon,

ang kakanyahan ay hindi magbabago, hindi magbabago.


II

Kaya, ang kaalaman sa Diyos ay hindi

nagmumula sa pag-unawa, pag-unawa sa mga bagay,

ni mula sa pagsusuri ng bagay,

ni sa pag-unawa sa ibang mga tao.

Ang kaalaman sa Diyos ay hindi maaabot

sa pamamagitan ng naturang mga pamamaraan.

Ang kaalaman sa Diyos

ay hindi nakasalalay sa karanasan ni pantasya.

Sila ay limitado, hindi sila katunayan o katotohanan.

Ang matuwid na disposisyon ng Diyos

ay ang Kanyang sariling tunay na diwa;

ito ay hindi idinikta ng tao, ni katulad sa Kanyang paglikha.

Ang Diyos ay Diyos matapos ang lahat,

Siya ay hindi kailanman bahagi ng Kanyang sariling paglikha.

Kahit na Siya ay makiisa, ang Kanyang disposisyon,

ang kakanyahan ay hindi magbabago, hindi magbabago.

Hindi mauunawaan ng isa ang Diyos,

na umaasa sa kanyang imahinasyon.

Ang tanging landas sa pagkilala sa Diyos ay:

Tanggapin ang lahat ng nanggagaling sa Kanya,

danasin ito nang unti-unti.


III

Hanggang sa araw kapag ang pagliliwanag,

tunay na pag-unawa,

ito ay mapapasayo, ang iyong gantimpala,

ang bunga ng iyong pakikipagtulungan sa Diyos,

at ang pagkagutom at pagkauhaw mo para sa katotohanan.

Ang matuwid na disposisyon ng Diyos

ay ang Kanyang sariling tunay na diwa;

ito ay hindi idinikta ng tao,

ni katulad sa Kanyang paglikha.

Ang Diyos ay Diyos matapos ang lahat,

Siya ay hindi kailanman bahagi ng Kanyang sariling paglikha.

Kahit na Siya ay makiisa, ang Kanyang disposisyon,

ang kakanyahan ay hindi magbabago, hindi magbabago.

Ang matuwid na disposisyon ng Diyos

ay ang Kanyang sariling tunay na diwa;

ito ay hindi idinikta ng tao,

ni katulad sa Kanyang paglikha.

Ang Diyos ay Diyos matapos ang lahat,

Siya ay hindi kailanman bahagi ng Kanyang sariling paglikha.

Kahit na Siya ay makiisa, ang Kanyang disposisyon,

ang kakanyahan ay hindi magbabago, hindi magbabago.

Hindi Siya magbabago.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. alagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.