Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Music Video | "Ang Panloob na Kahulugan ng Gawain ng Paglupig"

Mga Video ng mga Himno 1146  2018-07-19

Tagalog Christian Music Video | "Ang Panloob na Kahulugan ng Gawain ng Paglupig"


I

Ang panloob na kahulugan ng paglupig ng tao

ay ang bumalik sa Maylalang.

Ito'y para sa tao na talikuran si Satanas

at lubos na pagbalik sa Diyos.

Ito ang kumpletong kaligtasan ng tao.

Paglupig ay ang huling labanan.

Ito ang huling yugto ng matagumpay na plano ng Diyos.

Kung wala ito, walang taong maliligtas,

walang tagumpay na nakukuha laban kay Satanas,

walang taong pumapasok sa isang mabuting hantungan.

Sangkatauhan ay naghihirap sa impluwensiya ni Satanas.

Kaya ang pagkatalo ni Satanas ay dapat mauna

para madala ang kaligtasan ng tao.

Lahat ng mga gawain ng Diyos ay para sa kapakanan ng tao.


II

Ang huling paglupig ay nagdadala ng kaligtasan

at ibubunyag ang hantungan.

Ngunit sa pamamagitan ng paghatol, pagsisisi,

at sa pamamagitan ng paghahangad

ng matuwid na landas ng buhay,

Magigising ay ang mga puso ng manhid.

At ang mga masuwayin ay mahahatulan,

ang kanilang panloob na paghihimagsik ay mahuhubaran.

Ngunit kung ang tao ay bigo sa pagsisi,

o tahakin ang tamang landas,

o palayasin sa loob ang katiwalian,

sila ay lalamunin ni Satanas,

lampas sa pagliligtas at kaligtasan.


III

Ito ang layunin ng paglupig ng Diyos-

upang ililigtas ang mga tao

at ibunyag ang kanilang pagtatapos,

alin man, mabuti o masama,

ay mabubunyag sa paglupig ng Diyos.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. alagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.