Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Saloobin ni Job Tungo sa mga Pagpapala ng Diyos"

Mga Video ng mga Himno 118  2020-02-08

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Saloobin ni Job Tungo sa mga Pagpapala ng Diyos"

Naniwala si Job sa kanyang puso na lahat ng pag-aari niya

ay bigay ng Diyos at hindi sa sarili niyang sikap.

Hindi niya nakita na dapat samantalahin ang mga pagpapala,

pero nanghawakan sa paraang dapat n'yang sundin

bilang gabay niya sa pamumuhay.

Si Job ay hindi magulong nagsaya o nagwala sa tuwa

dahil sa mga pagpapalang kaloob ng Diyos,

ni binalewala ang paraan ng Diyos

o nilimot ang biyaya ng Diyos

dahil sa mga pagpapalang madalas niyang tinatamasa.

Itinangi ni Job ang mga pagpapala ng Diyos,

nagpapasalamat para dito.

Ngunit hindi siya nagpasasa dito, ni humingi ng karagdagan.

Wala siyang ginawa para sa mga pagpapala,

ni nag-alala na mawala o magkulang nito mula sa Diyos.

Si Job ay hindi magulong nagsaya o nagwala sa tuwa

dahil sa mga pagpapalang kaloob ng Diyos,

ni binalewala ang paraan ng Diyos

o nilimot ang biyaya ng Diyos

dahil sa mga pagpapalang madalas niyang tinatamasa.

Si Job ay hindi magulong nagsaya o nagwala sa tuwa

dahil sa mga pagpapalang kaloob ng Diyos,

ni binalewala ang paraan ng Diyos

o nilimot ang biyaya ng Diyos

dahil sa mga pagpapalang madalas niyang tinatamasa.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.