A Cappella Song Tagalog "Tunay na Ligaya ang Maging Taong Tapat" | Ang Kaharian sa Langit ay Paraiso para sa Tapat (Tagalog Subtitles)


I

Unawa sa katotohana’y nagpapalaya sa espiritu’t nagpapasaya.

Tunay nga!

Ako’y puno ng tiwala sa salita ng Diyos at walang duda.

Paano tayo magdududa pa?

Ako’y di negatibo, di umuurong, at kailanma’y di mawawalan ng pag-asa.

Masdan mo!

Tangan ko aking tungkulin buong puso’t isipan, at di nagbibigay-pansin sa laman.

Ako’y di rin masama!

Bagama’t ako’y mababa, puso ko’y hindi madaya.

Totoo?

Ako’y lubos na tapat sa lahat upang ang Diyos ay mapasaya. (Ah, tunay nga!)

Isinasagawa ang katotohanan, sumusunod sa Diyos, at nagsisikap magpakatapat.

Mabuti!

Ako’y bukas, matuwid, walang daya, namumuhay sa liwanag.

Lalong mabuti!

Mga taong tapat, halikayo dali, masinsinang mag-usap.

Lahat ng umiibig sa Diyos, halikayo’t magsama-sama.

Isa,

dalawa,

tatlo,

lahat tayo’y tunay na magkakaibigan.

Lahat ng umiibig sa katotohana’y isang kapatiran. (Pamilya!)

O masasayang tao, halikayo’t kumanta’t sumayaw para ang Diyos ay purihin.

Umawit! Umindak!

Ang pagiging tapat ay tunay na ligaya!

Ang pagiging tapat ay tunay na ligaya!

Ang pagiging tapat ay tunay na ligaya!


II

Unawa sa katotohana’y nagpapalaya sa espiritu’t nagpapasaya. (Taong mapalad!)

Ako’y puno ng tiwala sa salita ng Diyos at walang duda.

Ating pangitai’y malinaw!

Ako’y di negatibo, di umuurong, at kailanma’y di mawawalan ng pag-asa. (Napakabuting mabatid ang katotohanan!)

Tangan ko aking tungkulin buong puso’t isipan, at di nagbibigay-pansin sa laman.

Namumuhay tayo bilang mga taong tunay!

Bagama’t ako’y mababa, puso ko’y hindi madaya.

Ah, tapat na puso’y napakahalaga!

Ako’y lubos na tapat sa lahat upang ang Diyos ay mapasaya.

Di nga ba’t ito’y daan sa pagsasagawa!

Isinasagawa ang katotohanan, sumusunod sa Diyos, at nagsisikap magpakatapat. (Ang Diyos ay di humihingi s’atin ng sobra sobra)

Ako’y bukas, matuwid, walang daya, namumuhay sa liwanag.

Ibigay ang kaluwalhatian sa Diyos!

Mga taong tapat, halikayo dali, masinsinang mag-usap.

Walang sinuman ang ayaw sa taong tapat, tama ba?

Lahat ng umiibig sa Diyos, halikayo’t magsama-sama.

Mga mandaraya’y lubhang kasuka-suka, yak!

Lahat ng umiibig sa katotohana’y isang kapatiran.

O masasayang tao, halikayo’t kumanta’t sumayaw para ang Diyos ay purihin.

Mga taong tapat lang ang tunay na masaya. (Tunay na masaya!)

Mga taong tapat, halikayo dali, masinsinang mag-usap.

Lahat ng umiibig sa Diyos, halikayo’t magsama-sama.

Lahat ng umiibig sa katotohana’y isang kapatiran.

O masasayang tao, halikayo’t kumanta’t sumayaw para ang Diyos ay purihin.

Umawit! Umindak!


III

Mga taong tapat, halikayo dali, masinsinang mag-usap.

Lahat ng umiibig sa Diyos, halikayo’t magsama-sama.

Lahat ng umiibig sa katotohana’y isang kapatiran.

O masasayang tao, halikayo’t kumanta’t sumayaw para ang Diyos ay purihin.

Mga taong tapat, halikayo dali, masinsinang mag-usap.

Lahat ng umiibig sa Diyos, halikayo’t magsama-sama.

Lahat ng umiibig sa katotohana’y isang kapatiran.

O masasayang tao, halikayo’t kumanta’t sumayaw para ang Diyos ay purihin.

Mga taong tapat, halikayo dali, masinsinang mag-usap.

Lahat ng umiibig sa Diyos, halikayo’t magsama-sama.

Lahat ng umiibig sa katotohana’y isang kapatiran.

O masasayang tao, halikayo’t kumanta’t sumayaw para ang Diyos ay purihin.

mula sa Sundan ang Kordero at Umawit ng Bagong mga Awit


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.