Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Umabot sa Huling Tren": Nagsimula Na ang Paghatol sa Harap ng Malaking Tronong Puti

Mga Movie Clip 998  2018-10-21
Panoorin ang Buong Pelikula

Alam mo ba kung paano natupad ang paghatol ng malaking luklukang maputi na ipinropesiya sa Pahayag? Sa langit ba gagawin ang paghatol ng malaking luklukang maputi, o sa lupa? Ginagawa ba ito ng Diyos na nagkatawang-tao, o ng Espiritu? Isa-isang sasagutin ng maikling videong ito ang iyong mga tanong.

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger