Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song | "Dapat Mong Makilala ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Gawain"

Mga Video ng mga Himno 1161  2019-09-18

Tagalog Christian Song | "Dapat Mong Makilala ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Gawain"

Verse 1

Diyos ay naging tao,

isang karaniwang tao,

na nagdala ng gawain at atas ng Diyos.

Ibig sabihi'y binalikat N'ya ang gawai't nagdusa

na 'di matitiis ng karaniwang tao.

Kita sa hirap Niyang tapat Siya sa tao,

na siyang kabayaran,

para mailigtas Niya ang tao,

tubusin sa sala nila't tapusin ang yugtong ito.

Ibig sabihi'y tutubusin ng D'yos

ang tao mula sa krus.

Bridge 1

Ito'y halagang binayaran ng buhay,

na 'di kayang bayaran ng mga nilalang.

Dahil taglay Niya ang diwa ng Diyos,

Kaya Niya ang gawain at pagdurusang ito.

Walang nilalang ang makakagawa

ng ginagawa Niya.

Ito ang gawain ng Diyos

sa Kapanahunan ng Biyaya,

isang pagpapahayag ng Kanyang disposisyon.

Verse 2

Muling naging tao ang Diyos

sa Kapanahunan ng Kaharian,

sa paraang ginawa Niya iyon noong una.

Kanyang salita'y ipinapahayag pa rin Niya,

ginagawa ang dapat Niyang gawin

nang walang pasubali.

Nagtitiis at nagpaparaya rin Siya

sa pagsuway at kamangmangan ng tao,

laging ipinapahayag ang Kanyang disposisyon

at kalooban kasabay niyon.

Bridge 2

Kaya, mula nang likhain ang tao hanggang ngayon,

disposisyon at kalooban ng Diyos,

kung ano ang mayroon at kung ano Siya

ay lagi nang ipinapaalam sa lahat,

hindi sadyang itinago kailanman.

Ang totoo'y walang pakialam ang tao

sa ginagawa't kalooban ng Diyos.

Kaya nga, ito mismo ang dahilan

kaya wala silang gaanong alam

tungkol sa Kanya.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.