Tagalog Christian Worship Song | "Isang Panaghoy para sa Kalunos-lunos na Mundo"

I

Nagpapaanod sa panahon, lumilipas na buhay.

Ang mga taon ay parang panaginip.

Nagdudumali sa paghabol ng katanyagan at yaman.

Ginugugol ang mga buhay para sa mga bagay ng laman.

Walang ibinigay sa katotohanan.

At tulad nito, pinalipas nila ang kanilang kabataan.

Walang iniisip tungkol sa mga paghihirap ng Diyos

o sa Kanyang dakilang pagiging kaibig-ibig.

Pinalilipas lamang ang mga hungkag na araw.

Wala ni isang araw na ipinamuhay para sa Diyos.

Di pinangiti ang mga labi ng Diyos.

Hungkag at walang anumang halaga.

Sino ang nakaunawa sa puso ng Diyos?

Sino ang maaaring makihati

sa buhay at kamatayan ng Diyos?

Sino ang nagbigay-halaga

sa lahat ng Kanyang mga salita?

Sino ang naglaan ng lahat nila para sa Diyos?

Kailan titigil ang mga bulaklak ng tagsibol

sa kanilang pamumukadkad?

Narito sa mundo ang tunay na pag-ibig.

Lungkot at saya, pagtaas at pagbaba.

Ang ikot ng panahon, patuloy at patuloy.

Diyos tinatalikuran bawat taon.

Tunay na mundong kalunos-lunos!

II

May tahanan ang tao, isang lugar ng kaginhawahan.

Nguni’t ang Diyos ay walang

mapagpahingahan ng Kanyang ulo.

Ilan ang nag-aalay ng kanilang sarili?

Napuno na Siya sa kanilang panlalamig,

tiniis ang paghihirap ng buong mundo —

isang mahirap na daan tungo sa simpatiya.

Nag-aalala para sa tao,

nagpapakasipag ang Diyos sa piling nila

at gumagawa nang walang kapaguran.

Kahit dumadaan ang panahon,

ibinibigay Niya ang lahat sa sangkatauhan.

Sino ang nagmamalasakit sa Kanyang kaligtasan?

Sino ang humihingi ng Kanyang kaginhawahan?

Gaano na lang humingi ang tao sa Diyos!

Hindi kailanman iniisip ang Kanyang kagustuhan.

Tamasahin ang masayang buhay pamilya,

nguni’t bakit Siya'y pinaiiyak nila?

Kailan titigil ang mga bulaklak ng tagsibol

sa kanilang pamumukadkad?

Narito sa mundo ang tunay na pag-ibig.

Lungkot at saya, pagtaas at pagbaba.

Ang ikot ng panahon, patuloy at patuloy.

Diyos tinatalikuran bawat taon.

Tunay na mundong kalunos-lunos!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.