Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Paano Mamuhay nang Masunurin"

Mga Video ng mga Himno 66  2020-02-22

I

Katayuan n'yo'y sinusubok upang makita kung iglesia'y maitatayo

at kung isa't isa'y masusunod n'yo.

Sa ganitong paraan, pagsunod mo'y siyang maingat na pinipili mo.

Masusunod mo ang isa, ngunit 'di na ang iba.

Pagsunod, pag-isipan kung pa'no n'yo isasabuhay.

Lumapit sa Diyos, ibahagi ito.

Paunti-unti, malalaman n'yo.

Isasantabi pagkaintindi n'yo, kalilimutan mga pagpili n'yo.

II

Hindi puwedeng makasunod na umaasa sa paniwala ng tao.

Mga kaisipan ng Diyos higit sa tao.

Sumunod si Cristo, namatay sa krus, walang kundisyon o dahilan, kalooban ng Ama'y sinunod.

Pagsunod, pag-isipan kung pa'no n'yo isasabuhay.

Lumapit sa Diyos, ibahagi ito.

Paunti-unti, malalaman n'yo.

Isasantabi pagkaintindi n'yo, kalilimutan mga pagpili n'yo.

Kapos ang pagsunod mo.

Sabi ng Diyos, pagkamasunurin ay di pakitang-tao, kundi,

mula sa kaibuturan, pagsunod sa Diyos Mismo.

Salita Niya, binabago ang loob mo.

Kung 'di'y sino'ng susunod kanino?

Lahat kayo, sinusuway ang iba.

Pagsunod, pag-isipan kung pa'no n'yo isasabuhay.

Lumapit sa Diyos, ibahagi ito.

Paunti-unti, malalaman n'yo.

Isasantabi pagkaintindi n'yo, kalilimutan mga pagpili n'yo, mga pagpili n'yo.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger