Tagalog Christian Praise Song | Ibigin ang Praktikal na D'yos nang Ating Buong-puso


La … la la la … la la la….

La … la la la … la la la … la….

Araw ng kat'wira'y sumisikat mula sa Silangan.

O D'yos! L'walhati Mo, pinuno ang langit at lupa.

Giliw ko, pag-ibig Mo ay pumaligid sa puso ko.

Mga taong hanap ay katotohanan, pag-ibig ay sa D'yos.

Paggising mag-isa sa madaling-araw, pagnilay sa salita ng D'yos saya ang ramdam.

Mga salitang magiliw, parang inang mapagmahal, mga salitang paghatol parang amang mahigpit. (Ha...)

Mundo'y di ko iibigin. Buong- puso, D'yos lang aking iibigin.

Ah ha....ah ha....ah ha....ah ha....

Mundo'y di ko iibigin. Buong- puso, D'yos lang aking iibigin.

Ah ha....ah ha....ah ha....ah ha....

Mundo'y di ko iibigin. Buong- puso, D'yos lang aking iibigin.


La la la … la la la….

La la la … la la la … la….

Kalooban ng D'yos nabunyag. Para ganapin mga kasuyong tunay ng D'yos?

Bayang masigla't inosente, mag-alay ng mga papuri sa D'yos,

sama-samang sumayaw nang maganda paikot sa tunay na D'yos.

Lahat pinatawag ng tinig ng D'yos sa iba't ibang dako.

Biyaya ng D'yos 'binigay sa 'tin. Pinaging-dalisay tayo sa paghatol ng salita ng D'yos.

Pag-ibig natin sa D'yos tumindi sa pagpipino. Kay tamis damdamin kariktan N'ya. (Ha...)

Sinong 'di iibig sa marikit na D'yos? Buong -puso, praktikal na D'yos lamang aking iibigin.

Ah ha....ah ha....ah ha....ah ha....

Sinong 'di iibig sa marikit na D'yos? Buong -puso, D'yos lamang aking iibigin.

Ah ha....ah ha....ah ha....ah ha....

Sinong 'di iibig sa marikit na D'yos? Buong -puso, D'yos lamang aking iibigin.

Mundo'y di ko iibigin. Buong- puso, D'yos lang aking iibigin.

Salamat sa 'Yo! (Salamat sa 'Yo!) (Salamat sa 'Yo!) (Salamat sa 'Yo!)

Mahal Ka Namin!

mula sa Sundan ang Kordero at Umawit ng Bagong mga Awit


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.