Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Sa Pagkakatawang-tao Lamang ng Diyos Magiging Katiwala Niya Ang Tao

Mga Video ng mga Himno 1366  2017-11-10

Sa Pagkakatawang-tao Lamang ng Diyos Magiging Katiwala Niya Ang Tao


Kapag ibinibaba ng Diyos ang sarili Niya,

Siya'y nagkakatawang-tao't nananahan sa tao,

saka lang sila maaring maging,

kanyang katiwala't matalik na kaibigan.

Paano magiging katiwala ng Diyos ang tao

kung ang Diyos ay espiritu, angat at mahirap arukin?

Tanging sa pagkakatawang-tao lamang ng Diyos

mauunawaan ng tao ang kalooban Niya at matamo Niya.


Diyos nagwiwika't gumawa sa katawang-tao,

kabahagi sa tuwa, dusa ng tao,

buhay sa mundo nila, tanggol at gabay nila,

nilinis sila, nang kaligtasan Niya'y matamo nila.

Paano magiging katiwala ng Diyos ang tao

kung ang Diyos ay espiritu, angat at mahirap arukin?

Tanging sa pagkakatawang-tao lamang ng Diyos

mauunawaan ng tao ang kalooban Niya at matamo Niya.


Sa gayon, kalooban ng Diyos ay mabatid ng tao

at nagiging katiwala N'ya; ito lamang ay praktikal.

Kung Diyos ay di-nakikita't nahahawakan ng tao,

p'anong tao'y katiwala N'ya? 'Di ba't walang saysay ang doktrinang ito?

Paano magiging katiwala ng Diyos ang tao

kung ang Diyos ay espiritu, angat at mahirap arukin?

Tanging sa pagkakatawang-tao lamang ng Diyos

mauunawaan ng tao ang kalooban Niya at matamo Niya.

Sa pagkakatawang-tao lamang ng Diyos magiging katiwala Niya ang tao.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.