Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Cristianong Kanta | "Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Nagkatawang-taong Diyos"

Mga Video ng mga Himno 68  2020-02-29

Cristianong Kanta | "Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Nagkatawang-taong Diyos"

I

Diyos naging tao dahil pakay ng gawain N'ya

ay 'di espiritu ni Satanas, ni anumang 'di,

'di ng laman, pero ng tao.

Pinasama ni Satanas laman ng tao't

naging pakay ng gawain ng Diyos.

Ang lugar ng kaligtasan ng Diyos ay tao, ay tao.

Ang tao ay isang mortal, tanging laman at dugo,

Diyos lang makapagliligtas sa kanya.

Dapat taglayin ng Diyos katawang-tao,

upang gawin ang Kanyang gawain,

makamit pinakamagandang resulta.

Dapat taglayin ng Diyos katawang-tao, dahil tao'y laman,

na 'di kayang daigin ang kasalanan.

Dapat taglayin ng Diyos katawang-tao, dahil tao'y laman,

na 'di kayang palayain sarili sa pagkaalipin ng laman.

II

Pinasama ni Satanas ang laman ng tao,

na malubhang napinsala at nabulag.

At ang dahilan bakit dumarating ang Diyos,

ang dahilan bakit dumarating Siya sa laman

ay dahil ang tao'y pakay ng Kanyang pagliligtas,

at ginugulo ni Satanas gawain

ng Diyos gamit ang laman,

ang laman ng tao, ng tao.

Kinakalaban ng Diyos si Satanas sa paglupig sa tao,

kasabay ng pagliligtas sa tao.

Sa ganitong paraan ang Diyos Mismo

ay dapat magkatawang-tao,

upang magawa Kanyang gawain,

upang magawa Kanyang gawain.

Si Satanas ay may masamang laman,

nanahan ito sa laman ng tao at dapat siyang talunin ng Diyos.

Upang labanan si Satanas at iligtas ang tao,

dapat pumarito ang Diyos sa lupa't maging tao.

Ito'y tunay na gawain.

III

Pag gumawa ang Diyos sa katawang-tao

talagang lumalaban S'ya kay Satanas.

Ang Kanyang gawain sa mundo

ng espiritu ay nagiging praktikal,

ito ay totoo sa lupa, sa tao.

Ang nilulupig ng Diyos ay ang masuwaying tao,

habang sa tao ang diwa ni Satanas ay natalo,

at sa huli ang nailigtas ay tao, ay tao.

Kinakailangan ng Diyos na maging isang tao

at gumamit ng anyo ng tao,

upang labanan si Satanas at lupigin ang sangkatauhan,

na mapanghimagsik sa kanyang anyong tao.

Kinakailangan ng Diyos na maging isang tao

at gumamit ng anyong tao,

upang iligtas sangkatauhan na gumagamit

ng parehong panlabas na anyo,

ngunit napinsala ni Satanas, na napinsala ni Satanas.

Ang tao ay kaaway ng Diyos, dapat siyang lupigin ng Diyos.

Ang tao ay pakay ng pagliligtas ng Diyos;

Dapat taglayin ng Diyos katawang-tao, at maging tao.

Sa paraang ito mas napapadali Kanyang gawain.

Matatalo ng Diyos si Satanas, malulupig ng Diyos ang tao,

maililigtas ng Diyos ang sangkatauhan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.