Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song | "Paano Mo Sasalubungin Pagbalik ni Jesus"

Mga Video ng mga Himno 1716  2019-07-31

Tagalog Christian Song | "Paano Mo Sasalubungin Pagbalik ni Jesus"

I

Kapag Diyos naging tao ngayon,

gawa N'ya'y ipahayag disposisyon N'ya,

pangunahin sa pagkastigo't paghatol.

Gamit 'to bilang pundasyon,

dala Nya'y mas maraming katotohanan sa tao,

ipinapakita mas madaming paraan ng pagsasagawa,

kaya nakakamit layunin N'yang paglupig

at pagligtas sa tao mula sa masamang disposisyon n'ya.

Ito ang nasa likod

ng gawain ng Diyos sa Panahon ng Kaharian.

Kung tao'y nanatili sa Panahon ng Biyaya,

sariling disposiyon ng Diyos 'di nila malalaman kaylanman,

o makalaya sa disposisyong masama.

At kung nabubuhay sila sa kasaganaan ng biyaya,

ngunit hindi alam kung paano pasasayahin ang Diyos,

kaya sa Kanya'y kaawa-awang naniniwala sila

pero kaylanma'y 'di matatamo S'ya.

II

Matapos maranasan lahat ng gawa N'ya sa Panahon ng Kaharian,

pangarap na tangan ng kayraming taon magkakatotoong lahat.

Mararamdaman mong nakita mo sa wakas

nang mukhaan ang Diyos;

ngayon mo lang natunghayan mukha ng Diyos,

napakinggan personal na pagbigkas ng Diyos,

napahalagahan gawain N'ya't karunungan,

at nadama gaano katotoo, makapangyarihan S'ya.

Malalaman mong nakita't natamo mo na

nang higit kaysa nauna sa 'yo.

Tunay na malalaman mo ang ibig sabihin

ng maniwala't sumunod sa puso N'ya.

Kung kakapit sa nakalipas at tatanggiha't itatatwa

ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos,

mananatili kang walang-dala, walang wala,

at may salang pagsalungat sa Kanya.

III

Sundin ang katotohanan, pasakop sa gawain N'ya,

at pailalim sa ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos,

ang Makapangyarihan,

maalok ng personal na paggabay N'ya.

Magkakaro'n ka ng mas marami,

makikita mas mataas na katotohanan,

at tatanggap ng tunay na buhay ng tao.

Nais mo bang maalis sa sarili mo masamang disposiyon?

Nais mo bang matamo ang mas mataas na katotohanan?

Nais mo bang mabuhay ng may halagang buhay?

Nais mo bang gawing perpekto ng Diyos?

Kung gayon,

pa'no mo sasalubungin ang pagbabalik ni Jesus?

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.