Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Movie Extract 6 From "Red Re-Education sa Bahay": Bakit Ginagawa ng CCP ang Lahat para Tanggihan at Tuligsain si Cristo?

Panoorin ang Buong Pelikula

Tagalog Christian Movie | "Red Re-Education sa Bahay" - Ang Totoong Mga Motibo sa Likod ng Pagtanggi at Paghatol ng CCP kay Kristo (Clip 6/7)

Nang maging tao ang Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya, mukha siyang tao sa tingin, pero ginawa Niya ang gawain ng maipako sa krus at tubusin ang buong sangkatauhan. Sa mga huling araw, ipinahayag na ng Makapangyarihang Diyos ang lahat ng katotohanan para dalisayin at iligtas ang sangkatauhan at nagawa ang paghatol simula sa tahanan ng Diyos. ipinapakita nito ma amg Panginoong Jesus at ang Makapangyarihang Diyos ay parehong si Cristo sa katawang-tao, at ang Diyos Mismo. Kaya bakit inilalarawan ng CCP ang Panginoong Jesus at ang Makapangyarihang Diyos na karaniwang tao at tinatanggihan ang kabanalan ni Cristo? Hindi ba nakakatawa at nahihibang ang CCP? Gayunpaman, ginagawa ng CCP ang lahat nitong makakaya upang tanggihan at ikondena si Cristo. Ano ang masama nitong motibasyon?