Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Kumakatok sa Pintuan": Anong mga Kamalian ang Pinakamadaling Nagagawa sa Pagsalubong sa Panginoon?

Mga Movie Clip 1158  2018-10-29
Panoorin ang Buong Pelikula

Maraming mga mananampalataya sa mga grupo ng relihiyon ang naniniwala sa sinasabi ng mga pastor at elder na, “Nasa Biblia ang lahat ng mga salita at gawain ng Diyos. Imposibleng mawala sa Biblia ang kahit na ano sa mga salita ng Diyos.” May matibay bang basehan sa Biblia ang pahayag nilang ito? Sinabi ba ng Panginoong Jesus ang mga salitang ito? Sa Pahayag, ilang beses iprinoposiya na, "Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia." Malinaw na sinasabi ng mga salita ng Panginoon na: Kapag nagbalik ang Panginoon sa mga huling araw, muli Siyang magsasalita. Tungkol sa pagsalubong sa pagdating ng Panginoon, kung hindi tayo hihiwalay sa Biblia at hahanapin ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, masasalubong ba natin ang Panginoon?

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger