Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song | "Hangaring Mahalin ang Diyos Kahit Gaano Kalaki ang Iyong Pagdurusa"

Mga Video ng mga Himno 76  2020-01-11

Tagalog Christian Song | "Hangaring Mahalin ang Diyos Kahit Gaano Kalaki ang Iyong Pagdurusa"

I

Ang matatapat sa Tsina ay nahaharap

sa maraming pang-uusig at hirap.

'Di nauunawaan ng karamihan ang kalooban ng Diyos,

iniisip na walang halaga ang pagdurusa:

Sila'y inaapi dahil sa kanilang pananalig,

tinatanggihan ng mundo, tahanan nila ay magulo,

ang kinabukasan nila'y nakapanlulumo.

Ang pagdurusa ng ilan ay sobra na,

sobra na gusto na nilang mamatay.

Paano nito ipinakikita ang pusong nagmamahal sa Diyos?

Ang ganitong tao ay walang silbi!

'Di sila makapagtiyaga, wala silang tibay.

Sila ay mahina rin, at wala silang kapangyarihan.

Dapat malinaw ninyong makita na

kayo'y nililinis ng Diyos sa pagdadalisay sa inyo.

Kaya dapat magpatotoo kayo palagi

sa mga huling araw.

Gaano man ang inyong dusa,

basta kayo'y may hininga pa,

manatiling totoo sa Diyos, yumukod sa Kanyang kamay.

Ito ang tunay na pag-ibig sa Diyos,

isang malakas na patotoo.

II

Sabik ang Diyos na mahalin Siya ng tao,

ngunit sa paggawa nito, dusa nila'y lumalago.

Mas lumalalim pag-ibig nila sa Diyos,

daraan sila sa mas malalaking pagsubok.

Kung talagang mahal mo Siya,

malalaking pagsubok ay darating.

Ngunit kung hindi, marahil lahat

sa buhay ay tila ayos lang.

Kapag puso mo'y nagsisimulang mahalin ang Diyos,

magiging mahirap ang maraming bagay.

Maliit ka sa tayog at kaya dinadalisay,

at 'di mo mapalulugod ang Diyos.

Taglay ang 'yong kahinaan,

kalooban ng Diyos 'di mo maisasakatuparan.

Dama ninyong ito'y 'di maabot,

kaya dadalisayin kayo, dadalisayin.

Dapat malinaw ninyong makita na

kayo'y nililinis ng Diyos sa pagdadalisay sa inyo.

Kaya dapat magpatotoo kayo palagi

sa mga huling araw.

Gaano man ang inyong dusa,

basta kayo'y may hininga pa,

manatiling totoo sa Diyos, yumukod sa Kanyang kamay.

Ito ang tunay na pag-ibig sa Diyos,

isang malakas na patotoo, oh, malakas na patotoo.

O, manatiling tapat sa Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.