Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Gospel Song | "Sa Pagsunod Lamang sa Gawain ng Banal na Espiritu Makasusunod Hanggang Wakas"

Mga Video ng mga Himno 0  2020-03-04

Tagalog Gospel Song | "Sa Pagsunod Lamang sa Gawain ng Banal na Espiritu Makasusunod Hanggang Wakas"

I

Ang gawain ng Banal na Espiritu'y araw-araw nagbabago,

mas mataas sa bawat hakbang

nang may mas maraming pagbubunyag.

Ganito gumagawa ang Diyos

upang maperpekto ang sangkatauhan.

Kung di makasasabay ang tao, maaaring maiwan siya.

Kung walang pusong handang sumunod,

di siya makasusunod hanggang sa wakas.

II

Lipas na ang dating panahon, at bagong kapanahunan na ito.

Kapag dumarating ang bagong panahon,

bagong gawain ay dapat magawa.

At sa huling panahon kapag pineperpekto ng Diyos ang tao,

ang Diyos ay gagawa nang napakabilis,

ginagawa ang bagong gawain.

At kaya kung walang masunuring puso,

napakahirap sundan ang mga yapak ng Diyos!

Ang mga likas na sumusuway,

kusang kinakalaban gawa ng Diyos,

mapag-iiwanan sila,

mabilis ang pagsulong ng gawain ng Diyos.

Tanging ang mga sumusunod,

masayang nagpapakumbaba ng sarili

ang makasusulong hanggang sa wakas,

sa dulo ng landas.

III

Ang gawain ng Diyos ay hindi di-nagbabago

ni saklaw ng mga patakaran,

kundi ito'y laging mas bago, ito'y laging mas mataas.

Ang Kanyang gawa ay nagiging mas praktikal sa bawat hakbang,

mas lalong nakaayon sa aktuwal

na mga pangangailangan ng sangkatauhan.

Tanging kapag dumaan ang tao sa ganitong uri ng gawain,

maaaring magbago sa wakas ang kanyang disposisyon.

IV

Lumalago ang kaalaman ng tao tungkol sa buhay,

kung kaya't iniaangat ng Diyos Kanyang gawain.

Ganyang pineperpekto ng Diyos ang tao

at ginagawa siyang akma para magamit ng Diyos.

Kinakalaban, itinatama ng Kanyang gawa

ang mga pagkaunawa ng tao,

inaakay sila sa mas mataas, mas tunay na kalagayan,

ang pinakamataas na antas ng pananalig sa Diyos,

upang kalooban Niya'y matutupad.

Ang mga likas na sumusuway,

kusang kinakalaban gawa ng Diyos,

mapag-iiwanan sila,

mabilis ang pagsulong ng gawain ng Diyos.

Tanging ang mga sumusunod,

masayang nagpapakumbaba ng sarili

ang makasusulong hanggang sa wakas,

sa dulo ng landas.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.