Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Praise Song | Paghahandog ng Tapat na Puso sa Diyos | Purihin ang Diyos nang May Pusong Nagmamahal sa Kanya

Serye ng mga Music Video 3407  2018-03-25

Tagalog Praise Song | Paghahandog ng Tapat na Puso sa Diyos | Purihin ang Diyos nang May Pusong Nagmamahal sa Kanya


Hoy, mga kapatid, tayo’y umawit at sumayaw upang purihin ang Diyos!

Okey!


Mga kapatid, kumilos at sumayaw;

Huwag maalangan o mahiya.

Di alintana ng Diyos kung kilos mo’y di maganda,

tanging pagpupuring totoo ang nakasisiya sa Kanya.

Kung ibig mong purihin Siya nang buo mong puso,

isaisantabi ang ‘yong hiya at kumilos sa pagsayaw.

Di alintana ng Diyos kung ga’no tayo katanda, o ga’no karaming taong nakatayo.

Taos na pagpupuri’y nagpapalaya sa espiritu natin. Ibigay ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos.

Ang ating taos pusong pagpuri sa Diyos ay nagbibigay kasiyahan,

Ang biyaya ng Diyos ay tiyak na ipinagkaloob sa atin.


Mga kapatid, halina’t purihin ang Diyos;

ito’y tungkulin nating purihin Siya nang buong puso.

Yaong mga nagpupuri sa Kanya’y tatanggap ng Kanyang mga biyaya,

Kung saa’y di maipagpapalit lahat ng yaman sa lupa.

Mapalad tayo na mapalaki sa harap ng Diyos;

Ito ay biyaya ng Diyos at lubos na pagmamahal.

Walang haring higit na pinagpala kaysa s’atin,

hindi natin dapat tingnang aba ang ating sarili.

Maghandog ng tapat na puso sa Diyos,

lahat ng nilalang ay magpuri sa Kanya ng lubos.

Ngayo’y nananahan tayo sa kahariang,

itinaas ng Diyos upang maging Kanyang bayan.

Sa Makapangyarihang Diyos ang lahat ng kaluwalhatian;

iyong mga may puso ng pag-ibig sa Diyos ay lumapit at purihin Siya.

Sa Makapangyarihang Diyos ang lahat ng kaluwalhatian;

iyong mga may puso ng pag-ibig sa Diyos ay lumapit at purihin Siya.

Iyong mga may puso ng pag-ibig sa Diyos ay lumapit at purihin Siya,

purihin Siya.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Salamat Makapangyarihang Diyos!


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.