Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Christian Song | "Buhay-Iglesya Nati'y kaibig-ibig" (Tagalog Subtitles) | Music Video

Serye ng mga Music Video 1185  2017-08-22

Makapangyarihang D’yos naging-tao, malakas kaming umaawit ng mga papuri sa iyo.

Kami’y dinadala Mo tungo sa buhay pangkaharian.

Kaming pangkahariang mga tao ay nasa Iyong saganang hapag,

nilalasap mga salita Mo, nililinisan sa aming katiwalian.

Salita Mo’y umaakay sa amin at kami’y matamang sumusunod sa Iyo.

Sa D’yos na biyaya, disposisyong masama ay naiwaksi.

Lasap namin ang salita ng D’yos at namumuhay ng isang bagong buhay sa harap Niya.

Mahalin puso ng D’yos, tunay na ibigin Siya, pasalamatan at purihin Siya.

La la la la la ... la la la la la ...


Manalig na ang salita ng D’yos ay katotohanan at nagbibigay-buhay.

Nagsasama-sama sa salita ng D’yos at nakakaunawa sa katotohanan, kasama ang Banal na Espiritu na gumagawa sa atin.

Sarili ay gawing hungkag, maging simple’t bukás, at isabuhay pagiging isang taong tapat.

Katotohana’y nagpapalaya, pinupuno ang ating puso ng galak.

Buhay-iglesya nati’y kayrikit, at lahat ng mga banal ay sumigla.

Nagsasama-sama sa katotohanan at nagtutulungan, ang ating buhay ay mabilis na lumalago.

Tanggapin kahatulan, isagawa ang katotohanan, at isabuhay salita ng D’yos,

Isabuhay ang realidad ng katotohanan nang ang puso ng D’yos ay masiyahan.

La la la la la ... la la la la la ...


Tayong mga kapatid na lalaki’t babae maayos na magtulungan at lahat tayo ay masaya.

Ating ipinapahayag mga salita ng D’yos at ibinabahagi mga karanasan, tungkuli’y ginagawang may paalaman.

Katotohanan ay sundin, realidad pasukin at gawing-nasiyahan ang D’yos.

Nabubuhay sa pag-ibig ng D’yos, pinupuri natin ang D’yos magpakailanman.

La la la la la ... la la la la la …

mula sa Sundan ang Kordero at Umawit ng Bagong mga Awit


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger