Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan"

Mga Video ng mga Himno 1344  2019-06-02

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan"

I

Hinihimok ng Diyos ang mga tao ng lahat ng mga etniko,

lahat ng mga bansa at maging mga industriya:

Makinig sa tinig ng Diyos at tingnan ang Kanyang gawain;

bigyang pansin ang kapalaran ng sangkatauhan;

gawing pinakabanal at marangal ang Diyos,

ang pinakamataas at tanging bagay para sa pagsamba;

pahintulutan ang buong sangkatauhan na

mabuhay sa ilalim ng pagpapala ng Diyos,

tulad ng mga inapo ni Abraham

ay namuhay sa ilalim ng pangako ni Jehova,

tulad ng nilikha ng Diyos na

sina Adan at Eva ay nanirahan sa Hardin ng Eden.

II

Ang gawain ng Diyos ay tulad ng napakalakas na alon;

walang makakaantala sa Kanya

o makapagpapatigil sa Kanyang mga paa.

Sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa Kanyang salita

at sa pagsunod sa Kanya

maaaring masundan ang Kanyang mga yapak

at matanggap ang pangako.

Ang lahat ng iba pa ay dapat harapin ang ganap na paglipol

at tanggapin ang nararapat na kaparusahan.

Hinihimok ng Diyos ang mga tao ng lahat ng mga etniko,

lahat ng mga bansa at maging mga industriya:

Makinig sa tinig ng Diyos at tingnan ang Kanyang gawain;

bigyang pansin ang kapalaran ng sangkatauhan.

Magbigay-pansin sa kapalaran ng sangkatauhan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger